Dle Sobotky jsou navrhované autorské poplatky obrovské -