Archivní snímek libyjského pacienta, který do ČR přiletěl v roce 2012 v rámci programu MEDEVAC -