Vizualizace budoucí podoby Libeňského mostu. -
Libeňský most přes Vltavu v Praze. V pozadí průhled Dělnickou ulicí v Holešovicích, vpravo sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu. -
Vizualizace budoucí podoby Libeňského mostu. -
Vizualizace budoucí podoby Libeňského mostu. -
Vizualizace budoucí podoby Libeňského mostu. -
Vizualizace budoucí podoby Libeňského mostu. -
Libeňský most na letecké fotografii z 30. let 20. století, na snímku je patrný Libeňský a Rohanský ostrov i zatím nedobudovaná rampa směrem k Palmovce. -