Reklama na autobusech RegioJet. Text odkazuje k dřívějšímu ministru vnitra za ODS Ivanu Langerovi, u něhož se hovořilo o propojení s organizovaným zločinem. -
Reklama na autobusech RegioJet. -