Galerie: ‚Nevyřešená židovská otázka.‘ Bartoš odsouzen za antisemitské výroky