V Česku se protilátky zatím neuznávají. -
Report ÚZIS pro poslance a senátory. -