Větší varianta nízkoemisní zóny. -
Menší varianta nízkoemisní zóny. -
Odsouhlasené ekoplakety, které umožní vjezd do nízkoemisní zóny. -
Zákaz vjezdu čoudícím autům. -