Polští vojáci zajatí Sověty během invaze do Polska. -