Záchrana uprchlíků na jiném řeckém ostrově - na Kosu -