Onen kraj je horopisně a vodopisně asi nejhezčí v Čechách a Ústí nad Labem je nejromantičtěji položené větší místo v zemi. -
To člověk vidí hned z vlaku, kdež ho vítá strašidelný Střekov čili Schreckenstein. -
A Hraničář se to jmenuje, že ten sál se nachází v bývalém kině Hraničář. -
Na světě jsou přitažlivější místa než ty malebné vesničky a úhledné lázničky na německé straně. -
A k nim paralelně vznikly fotografie po sto letech, snímané ze stejných míst. -
Trvá to něco málo přes hodinu, ale mně to trvalo tři, protože Hungaria měla hodinu zpoždění. -
Tedy jsem celou noc chodil po městě, byl teplý letní večer, tak to šlo. -
A zdálo se mi, že je to město monster, příšerných paláců moci. -
Jsou na ní jakési masové výjevy z kolektivního života pravěkých kmenů, které se navzájem napadají, přepadají a podpalují si už tak bídná stavení. -
Jan Kvapil, který to moderoval, do toho vnášel svou germanistickou odbornost. -
A pak ta dlouhá léta budování, to jest bourání a pustnutí a pak stavění a betonování a monumentalizování. -