Smajlík, který užíval opat žďárského kláštera Bernard Hennet. -
Smajlík, který užíval opat žďárského kláštera Bernard Hennet. -