Moment, kdy policista násilím táhne jednoho z aktivistů do policejních vozů -