Knihu A to si pak můžeš řikat, co chceš ilustrují obrazy Heleny Skalické -