„ÚSTR to nepochopil.” Ministerstvo se zastalo učebnice s visící Miladou Horákovou

SPOR O UČEBNICI

„ÚSTR to nepochopil.” Ministerstvo se zastalo učebnice s visící Miladou Horákovou
Do sporu o učebnici Soudobých dějin zasáhlo i ministerstvo školství. Foto: Shutterstock
1
Domov
Sdílet:

Ministerstvo školství se zastalo učebnice, která vyvolala ostrou kritiku ze strany Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Po vyhotovení dalšího posudku se rozhodlo ponechat publikaci takzvanou schvalovací doložku, která ji zařazuje mezi schválené učebnice pro základní vzdělávání. Informovalo o tom nakladatelství Fraus, které za vydáním učebnice stojí. ÚSTR se v letních měsících proti učebnici, kterou vyhotovili bývalí zaměstnanci ústavu, ostře ohradil s tím, že obsahuje faktografické a pedagogické chyby.

„Po obdržení tohoto podnětu jsme zadali zpracování posudku k této učebnici Národnímu pedagogickému institutu ČR a na základě všech podkladů jsme dospěli k závěru, že není důvod této učebnici odnímat schvalovací doložku, neboť je v souladu se vzdělávacími cíli školského zákona a také v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Neshledali jsme v učebních materiálech závažné chyby a domníváme se, že výhrady ÚSTR pramení spíše z nepochopení či přímo nepřijetí metodologického východiska učebnice,“ uvádí se ve stanovisku ministerstva školství, které zveřejnilo Nakladatelství Fraus.

Ministerstvo podle stanoviska obdrželo v červenci podnět ze strany ÚSTR i spolu s konkrétními výhradami. „Po jejich posouzení jsme dospěli k závěru, že je v naprosté většině nelze považovat za faktografické ani pedagogické pochybení, jedná se spíše o odlišné interpretace vybraných dějinných událostí, jiné náhledy na věc a občas i vytrhávání vět z kontextu,“ stojí ve stanovisku podepsaném ředitelem odboru základního vzdělávání Michalem Černým.

Ministerstvo však na základě posudku doporučuje i některé „opravy nepřesností“. „Tzv. cikánské tábory v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu ,spravovaly české úřady‘ – vyjádření není zcela přesné, tábory od jisté doby podléhaly okupační správě,“ uvádí jednu z nepřesností, na kterou přitom upozorňoval i ÚSTR. „Věříme, že podrobnější vysvětlení toho, jak pracovat s učebnicí založenou na badatelském konceptu, napomůže eliminovat případné kritické ohlasy,“ dodalo ministerstvo.

„Naprosto odmítáme, že by nová učebnice měla jakýmkoli způsobem propagovat komunismus nebo zlehčovat jeho zločiny. Naopak otevírá řadu témat, o kterých se doposud děti neučily, propojuje výuku s moderními prvky a umožňuje dětem zjistit si co nejvíce informací. Jsme proto rádi, že ministerstvo školství nesmyslnou teorii o obhajobě komunismu nepotvrdilo,“ uvedla Radka Šmahelová, šéfredaktorka Nakladatelství Fraus, které kritiku od počátku odmítalo.

Kritika učebnice vyvolala v předchozích měsících ostrý spor mezi současným vedením ÚSTR a bývalými zaměstnanci, kteří na učebnici pracovali. Zatímco z jedné strany zaznívala obvinění z neznalosti či snad dokonce záměrného klamání dětí, z druhé zase obvinění z vyřizování osobních sporů. Sporu jsme se podrobněji věnovali například zde, učebnici se věnoval také Salon Týdeníku Echo.

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články