Jen tři země planety dodržují klimatické cíle. „Svět není takový, jak si ho vysnila Evropa“

UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

Jen tři země planety dodržují klimatické cíle. „Svět není takový, jak si ho vysnila Evropa“
Stávající podoba klimatických opatření přijatých zeměmi světa by udržela oteplení Země do roku 2100 pod hranicí tří stupňů Celsia, nejpravděpodobněji 2,9 stupně. Foto: Shutterstock
1
Ekonomika
Sdílet:

Rok 2022 podle OSN přinesl nový rekord v objemu vypuštěných skleníkových plynů, konkrétně ekvivalentu 57,4 miliard tun oxidu uhličitého (CO2), z toho největší podíl tvoří CO2, méně pak oxid dusný, metan a fluorované skleníkové plyny. Ačkoliv se mnoho zemí zavázalo být do roku 2050 CO2 neutrální, realita je přesně opačná, uvedl na sociální síti X zmocněnec ministerstva zahraničí pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. "Těžba fosilních paliv bude minimálně do roku 2030 stoupat - a ani poté nebude nijak strmě klesat," uvedl také.

K letošnímu 25. září se 97 zemí, které zastupují zhruba 81 procent světových emisí skleníkových plynů, nějakým způsobem zavázalo k uhlíkové neutralitě. Z toho 27 zemí legislativně, 54 zemí ve vládním dokumentu a 16 zemí v politickém prohlášení. Nejméně do roku 2030 bude ale stále stoupat těžba fosilních paliv, poroste jak těžba zemního plynu, tak ropy.

Zpomalit růst spotřeby ropy by mohla elektroauta, bez ropy se ale neobejde výroba plastů, která zůstane vysoká. "Jediná oblast, kde OSN předpokládá po roce 2030 pokles těžby, je uhlí," uvádí Bartuška s odkazem na zprávu OSN. "Production Gap Report vydává OSN každoročně od roku 2019. Stojí za přečtení - ať už se v debatě o klimatu nacházíte na kterékoli straně. Popisuje svět takový, jaký je. Ne, jaký si ho Evropa chce vysnít."

"Země s větší ekonomickou silou a větší historickou odpovědností za emise budou muset schválit ambicióznější opatření a schválit je rychleji. Nicméně to nebude stačit, jelikož nízkopříjmové a středněpříjmové státy už zodpovídají za dvě třetiny světových emisí," uvádí zpráva OSN.

Podle Bartušky se OSN ve své zprávě soustředí na dvacet zemí s největší těžbou fosilních paliv přijalo závazek klimatické neutrality. "Jen tři státy, Německo, Norsko a Spojené království, zatím tento slib plní. Nikdo jiný," uvedl na sociální síti X zmocněnec pro energetickou bezpečnost.

Stávající podoba klimatických opatření přijatých zeměmi světa by podle zprávy OSN udržela oteplení Země do roku 2100 pod hranicí tří stupňů Celsia, nejpravděpodobněji 2,9 stupně, oproti době před průmyslovou revolucí. Bezmála 200 zemí se přitom v roce 2015 v Pařížské klimatické dohodě shodlo, že globální oteplení omezí na 1,5 stupně a udrží jej výrazně pod dvěma stupni Celsia.

Sdílet:

Hlavní zprávy

ekonomika
×

Podobné články