Stát posílal miliardy hasičům a policistům, nevěděl na co

ŠPATNĚ ČERPANÉ DOTACE

Stát posílal miliardy hasičům a policistům, nevěděl na coAKTUALIZOVÁNO
Podle NKÚ ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj kvůli špatně určeným cílům neúčelně čerpala dotace. Z 5,1 miliardy vyčerpala pouze 1,750 miliardy z toho policie nezískal nic. Foto: Shutterstock
1
Domov
Echo24
Sdílet:

Ministerstvo pro místní rozvoj společně s ministerstvem vnitra špatně nastavilo čerpání a kontrolu z dotací EU a státního rozpočtu v celkové hodnotě 5,1 miliardy korun, které byly určeny na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Zjistil to NKÚ. Program byl určen pro zdokonalování složek integrovaného záchranného systému. Kvůli špatnému nastavení cílů se z programu podařilo vyčerpat pouze 1,750 miliardy korun. Z toho policii se nepodařilo získat ani korunu, i když podala do programu deset žádostí. NKÚ to uvádí ve své zprávě.

Peníze příjemci čerpali ze tří výzev IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) zaměřených na integrovaný záchranný systém: pořízení techniky, modernizaci vzdělávacích a výcvikových středisek a na stavební úpravy stanic pro posílení jejich odolnosti v podmínkách mimořádné události. Podpořeno bylo celkem 293 projektů především Hasičského záchranného sboru ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj, v jejímž čele mezi lety 2018 až 2022 stáli Klára Dostálová (za ANO) a současný ministr Ivan Bartoš (Piráti), podle NKÚ například stanovilo cíl modernizovat 86 objektů na základě dokumentů, které neobsahovaly veškeré potřeby složek IZS. Jako příklad kontroloři uvádějí objekty jednotek sborů dobrovolných hasičů určených k posílení jejich odolnosti. Podle kontrolorů tak způsob rozdělení a následné čerpání dotace nemůže naplnit jeden z cílů podpory, a to cíl dosáhnout u základních složek IZS „plné připravenosti v exponovaných územích“.

Dále kontroloři odhalili, že ministerstvo vnitra, které v kontrolovaných letech vedli Jan Hamáček (ČSSD) a do současnosti Vít Rakušan (STAN), nevymezilo včas aktuální potřeby Policie ČR. „Po aktualizaci potřeb a předložení žádostí o podporu už byly alokované peněžní prostředky na pořízení techniky vyčerpány dalšími složkami IZS,“ uvedl NKÚ. Z přehledu projektů a množství čerpaných peněz na zajištění techniky pro IZS vyplývá, že zatímco hasičský záchranný sbor čerpal na 171 projektů za 1,658 miliardy Kč, policie nečerpala nic. Zdravotnická záchranná služba uskutečnila dva projekty v celkové hodnotě 101 milionů korun.

Úřad přiznává, že nastavení pravidel i samotné výzvy o čerpání prostředků pro policii nebyly nastaveny včas a zcela správně. „Zásadní však je, že prostředky dotačního titulu nezůstaly nevyčerpané a stihl je využít další bezpečnostní sbor,“ sdělil ČTK mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. Požadavky policie budou podle něj moci být uspokojeny v příštím programovém období. „I v reakci na čerpání policie v minulém programovém období nastavíme poměr čerpání nově přidělených prostředků 60 procent ku 40 procent ve prospěch policie,“ dodal.

Kontroloři také upozornili, že MMR nastavilo sledování cílů a dopadů podpory tak, že nevyhodnotí skutečný přínos vynaložených peněz.

Příjemci podpory podle NKÚ čerpali peníze vesměs účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy. „Podpořené aktivity u vybraných příjemců obecně přispívaly k dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu,“ uzavřel NKÚ.

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články