Moralizací k nenávisti. Když už i Habermas je putinovec

KNIHA TEREZY MATĚJČKOVÉ

Moralizací k nenávisti. Když už i Habermas je putinovec
Kniha Bůh je mrtev. Nic není dovoleno zahrnuje eseje a rozhovory filozofky Terezy Matějčkové psané v letech 2022 a 2023 pro Týdeník Echo. Kniha vychází v Edici Echo a stojí 349 korun. Koupit si ji můžete zde. Foto: Kniha Terezy Matějčkové
1
Panorama
Tereza Matějčková
Sdílet:

Nenávidí vždy ten druhý. Ale těch druhých je hodně, aspoň soudě podle toho, jak čile se mají úvahy o nenávisti k světu. Hate speech je termín, který se za posledních několik let zabydlel ve filozofii i veřejných debatách. Označuje nenávistnost směřující k sexuálním, etnickým, ale stále častěji i názorovým menšinám.

K pádu zábran vedl souběh sociálních sítí a společenských krizí od pandemie po dopady války na Ukrajině. V souvislosti se sociálními sítěmi však nejde o exces, ale o normu. Již označení „Facebook“ poukazuje na to, že v debatách nepůjde o věcnost, ale o tvář. Ani bubliny, které trestají jinak smýšlející, nejsou druhotným projevem. Sociální sítě mají spojovat do jednolitých bloků a z myšlení vytvářet opevněné tábory.

Obava, že se ztrácí to, co je podstatné pro demokracii, třeba respekt, je namístě. Ten je totiž spjat se zpožděním a distancí. Re-spectare je na rozdíl od spectare, od pouhého civění, zpětné prohlížení, sledování z odstupu. Jinými slovy, chceme-li vyhodnotit druhého člověka, potřebujeme odstup, a to i od jeho „tváře“ a všeho s tím souvisejícího. Chybí-li nám tento odstup, nejčastěji se nevymezujeme vůči tezi, ale vůči člověku. Ono omílané rozdělování společnosti je přirozeným důsledkem takové civějící bezduchosti.

I na nenávist je dobré se podívat z odstupu. Začněme proto u debaty dvou gigantů světového myšlení, Jürgena Habermase a Niklase Luhmanna. V druhé polovině dvacátého století vedli mnohaletou debatu o povaze veřejnosti. Vůbec spolu nesouhlasili, ale z pozoruhodnosti této debaty žijí, respektive myslí mnozí dodnes.

Šlo o otázku, která je stěžejní i pro nás. Existují hodnoty, které spojují občany? Habermas tvrdil, že ano, Luhmann to odmítal. Podle Luhmanna se moderní společnost rozpadla do subsystémů, třeba práva, vědy nebo lékařství, z nichž každý má vlastní hodnoty. Ve vědě je touto hodnotou pravda, v lékařství zdraví, v politice hájení zájmů.

Celý text si můžete přečíst v knize Bůh je mrtev. Nic není dovoleno, která právě vychází v Edici Echo. Koupit si ji můžete zde.

Co je to rodina? Co svoboda? Existují opravdu jen dvě pohlaví? Bůh je tedy mrtvý? Základní otázky, které jsme měli za vyřešené, se stávají předmětem lítých politických i celospolečenských bojů. Kniha Bůh je mrtev. Nic není dovoleno zahrnuje eseje a rozhovory filozofky Terezy Matějčkové psané v letech 2022 a 2023 pro Týdeník Echo. Kniha vychází v Edici Echo a stojí 349 korun. Koupit si ji můžete zde.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz

×

Podobné články