PŘEHLEDNĚ: Kdo dosáhne na dotační program „Oprav dům po babičce“

OPRAV DŮM BABIČCE

PŘEHLEDNĚ: Kdo dosáhne na dotační program „Oprav dům po babičce“
Navzdory všem proklamacím vlády o nutnosti ozdravit státní rozpočet a omezit výdaje se chystá ministerstvo životního prostředí rozjet dotační program nebývalého rozsahu. Foto: Shutterstock
3
Ekonomika
Sdílet:

Navzdory všem proklamacím vlády o nutnosti ozdravit státní rozpočet a omezit výdaje se chystá ministerstvo životního prostředí rozjet dotační program nebývalého rozsahu. Na program „Oprav dům po babičce“, v rámci něhož se rozdělí více než 55 miliard korun, totiž může získat téměř každý majitel „stávajícího rodinného domu“, který bude mít dalších deset let v domě trvalé bydliště. A co nepokryje dotace, to pokryje zvýhodněný úvěr od spořitelen.

Dotační program bude určen všem žadatelům, vlastníkům rodinného či rekreačního domu, kteří splní podmínky optimálního zateplení na stávající budově, nebo postaví dům splňující požadované parametry na místě odstraněného původního domu.

Dotace zahrnuje tři oblasti podpory, konkrétně podpora úprav na zateplení, zdroje energie a adaptační a mitigační opatření (např. na nádrž pro dešťovou vodu, zelenou střechu nebo instalaci nabíječky pro elektromobil). Kromě podpory pro konkrétní druhy realizací na domě se k celkové podpoře připočítávají různé bonusy, například za polohu v určitém znevýhodněném regionu nebo za dítě.

Kdo může získat dotaci?

Pro zisk dotace jsou důležité hlavně dvě podmínky. Žadatel musí být ekonomicky aktivní a musí být majitelem stávajícího rodinného domu. Nemovitost nesmí být zatížena například soudcovskou či exekutorskou zástavou. Dále nesmí být předmětem žádosti je stavba, na jejíž výstavbu byla v minulosti poskytnuta podpora z programu Zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám 2013.

Důležitým kritériem je mít v rekonstruovaném objektu trvalého bydliště, a to po dobu 10 let od doložení realizace.

V případě stávajících staveb jsou pro účely programu za rodinné domy považovány:

- stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty

- obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt

- stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro bydlení.

- vymezené bytové jednotky v rodinných a bytových domech, s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, a nemají společné prostory a tyto bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.

- jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou.

Zdroj: Nová zelená úsporám

Jak se bude dotace čerpat

Bude možnost čerpat finanční prostředky předem. Žádosti je možné podávat před realizací, v průběhu nebo po realizaci podporovaných opatření. Podpora je poskytována Fondem dvěma způsoby. Pokud je žádost podána před realizací úpravy domu, je čerpání provedeno formou zálohy. V případě, že je žádost podána po realizace opatření, se částka čerpá formou dotace. Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021. Dokumenty dokazující správnou realizaci a použití prostředků je možné až do roku 2028.

V rámci zamezení dvojího financování žadatel není oprávněn na v žádosti navrhovaná opatření čerpat prostředky z jiných Fondů EU, jiných nástrojů EU či národních veřejných prostředků s výjimkou vlastních zdrojů žadatele nebo takových typů dotací, u kterých je takové použití v jejich podmínkách předpokládáno.

Na co a kolik lze získat z dotace

Žadatelé v programu dostanou až 1 milion korun na optimální zateplení, které je podmínkou získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Renovaci pak bude možné rozšířit o další úsporná opatření a čerpat nemalé prostředky i na výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, ohřev vody, dobíjecí stanici pro elektromobil a další úsporná opatření, takže v celkové výši může zálohová dotace dalece přesáhnout milion korun. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám obdrží příjemci navíc motivační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření.

„Pokračovat bude také podpora strukturálně postižených krajů a rozšíří se i na další obce s rozšířenou působností ve vybraných regionech a na území bývalých vojenských újezdů. Žadatelům z těchto oblastí navýšíme celkovou dotaci o dalších 10 procent,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Foto: Nová zelená úsporám

Nejvyšší možná podpora platí pro zateplení domu, kterou je tolik citovaný jeden milion korun. Různé druhy podpor v rámci programu lze ovšem kombinovat, takže výsledná podpora od státu může přesáhnout i milion korun.

Část zaplatí stát, zbytek dokryje levný úvěr

Úspěšní žadatelé zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat od stavebních spořitelen zvýhodněný úvěr, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. „Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty, záležet bude na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen,“ popsal Hladík.

Zvýhodněný úvěr od vybraných stavebních spořitelen bude dostupný k žádostem o dotaci na optimální zateplení v obou programech. Podpora se bude týkat opatření realizovaných po 1. lednu 2021. V rámci podání a doložení žádosti dojde také ke zjednodušení – nově již nebude ve většině případů nutné předkládat projektovou dokumentaci a nebudou vyžadovány ani účetní doklady.

Oproti hypotéce půjde o nezajištěný úvěr bez zástavy, proces poskytnutí úvěru bude jednodušší a méně nákladný. Fixace úrokové sazby bude po celou dobu splatnosti. Oproti spotřebitelskému úvěru půjde navíc o významně nižší splátky díky delší době splatnosti.

Ambice programu jsou nemalé. Ministerstvo chce programem motivovat k rekonstrukci starších domů, poněvadž každý šestý dům v ČR je prý neobydlený. Dále si pak slibují snížení počtu domácností ohrožených energetickou chudobou ve stávajících energeticky neúsporných domech, zpřístupnění kvalitního a energeticky úsporného bydlení i domácnostem s minimem vlastních prostředků a zmenšení zbytečného zastavování kvalitní úrodné půdy.

Podle odhadů ministerstva má program přinést celkově do ekonomiky přes 100 miliard korun, které mají pomoci ekonomickému růstu. To vše v ekonomice, která trpí z přebujelého pumpování peněz do ekonomiky během epidemie koronoviru a tím částečně způsobenou, dvoucifernou inflací.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

ekonomika
×

Podobné články