Většina obětí v jedné učebně a střelba přes dveře. Policie popsala postup střelce z FF UK

STŘELBA NA FF UK

Většina obětí v jedné učebně a střelba přes dveře. Policie popsala postup střelce z FF UK
Co dělal střelec mezi 13:23, kdy dorazil do budovy, do 14:55, se jen spekuluje. Pak začal střílet. Foto: Radovan Jelen
1
Domov
Sdílet:

Vrah dorazil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (FF UK) 21. prosince ve 13:23 s úmyslem usmrtit zde co největší počet náhodných osob. Tak začíná část policejního usnesení o odložení trestní věci v souvislosti s tragickou střelbou koncem loňského roku. Policejní orgán sestavil detailní průběh střelby na základě úkonů provedených po zásahu složek IZS v budově FF UK. Deník Echo24 má kompletní usnesení k dispozici.

Dne 21. prosince 2023 v blíže nespecifikované době mezi 6:30 a 11:30 zabil David Kozák v obci Hostouň svého otce minimálně třemi výstřely zezadu. Následně připravil amatérské výbušné zařízení, které mělo sepnout ve 14:00, nicméně zážehové teploty nebylo dosaženo kvůli ochranným prvkům spotřebičů, které měly svým teplotním působením iniciovat explozi. Takto popisuje ve zkratce policie ve spisu dopolední činnost střelce, který se následně mezi 12:10 a 12:15 vydal do sídla FF UK na náměstí Jana Palacha.

Tam dorazil ve 13:23 podle policie „s úmyslem usmrtit co největší počet náhodných osob a po předchozím uvážení, neboť si sem za tímto účelem dovezl ve velkém přepravním kufru čtyři legálně držené zbraně a množství příslušné munice“.

O jednání Davida Kozáka od vstupu do budovy ve 13:23 do začátku střelby nemohla policie podle svých slov kvůli absenci důkazních materiálů učinit objektivní závěry. Lze se nicméně domnívat, že se v této době pohyboval ve čtvrtém patře fakulty, kam vyjel výtahem a kde se na čin připravoval na pánských toaletách. Vyplývá to mimo jiné ze svědectví jedné ze studentek, kolem které měl Kozák projít, dále kamerové záznamy a skutečnosti zjištěné při ohledání místa činu. Střelec podle toxikologických závěrů nepožil před střelbou alkohol, i když se na toaletách našla lahev a také léky.

Ve 14:55 začal střílet

V přesně nezjištěný čas, ale zhruba ve 14:55, započal bez zjevného objektivního důvodu se zmíněným úmyslem patrně z příčin vycházejících z jeho osobnosti střelbu v blíže nespecifikovaném pořadí po osobách, které se ve čtvrtém patře nacházely. Střelba probíhala celkem ve třech křídlech ohraničených levým zadním schodištěm s přilehlou chodbou tvořenou prosklenými kancelářemi a koncem chodby u učebny č. 410 a následně z terasy umístěné v severovýchodní části.

Marvanová: Vyšinutý střelec z fakulty napsal dopis policistům. Zbraně si koupil, aby vraždil

Střelbu patrně začal za užití legálně držených zbraní – samonabíjecí pistole Glock 47 osazené tlumičem a samonabíjecí pistole Sig Sauer rovněž osazené tlumičem. Zřejmě jako první střílel v učebně č. 423, kde probíhala výuka za přítomnosti vyučující a dvaceti studujících. V této učebně, do které se opakovaně vracel, usmrtil hned devět ze čtrnácti obětí. Způsobil jim zranění, která policie označuje za taková, že by úmrtí nebylo možné odvrátit ani včasnou vysoce specializovanou péčí. Dalším dvanácti osobám přítomným v této učebně střelec způsobil podle policie zranění, u nichž nedošlo k úmrtí jen díky včasné lékařské péči.

Za užití zmíněných střelných zbraní v prostoru na chodbě před pánskou toaletou nacházející se u levého zadního schodiště v blízkosti zmíněné učebny a kanceláře č. 424 způsobil zranění neslučitelná se životem další z obětí, o kousek dál v tzv. Tiché zóně nacházející se po levé straně od zmiňovaného schodiště naproti kanceláři č. 450 pak několikrát postřelil a usmrtil desátou ze 14 obětí.

Ve střelbě pokračoval Kozák nadále na chodbě, kde střílel směrem od zmíněného schodiště po osobách, které reagovaly na ruch spojený se střelbou tím, že vystoupily z pracoven a kabinetů. Takto usmrtil jedenáctou oběť, zatímco třem dalším lidem se podařilo před střelbou utéct.

Okolo 15. hodiny se podle policejního spisu snažil Kozák dostat do zavřených dveří učebny č. 417 tím, že do nich střílel do doby, než se mu je podařilo otevřít. Pří této střelbě skrze dveře přišla o život další oběť. Během jeho snahy se zbylým osobám v učebně podařilo utéct na terasu v místě křižovatky ulic Náměstí Jana Palacha a Široká. Přes terasu skupina přešla a mezitím se k ní přidaly další dvě osoby a následně seskočila na balkón ve třetím patře. Jedna z obětí při tomto procesu ztratila rovnováhu a spadla z budovy dolů, čímž si způsobila zranění neslučitelná se životem.

Na soud nepatří králíci z klobouku. Josef Baxa ve speciálu 30 rozhovorů

Střelba na terase

Útočník vyšel na zmíněnou terasu s pokračujícím úmyslem usmrtit co největší množství osob. S patrně legálně drženou (dosud balisticky nepotvrzeno) samonabíjecí puškou značky ZEV Technologies. Pokračoval ve střelbě směrem k Mánesovu mostu a vystřelil nejméně třináctkrát. Jednoho z poškozených trefil na vzdálenost zhruba 297 metrů a způsobil mu těžkou újmu na zdraví. Dále postřelil dvě osoby pocházející ze Spojených arabských emirátů. Střelbou také poškodil několik vozů.

V okamžiku, kdy se pokusil jeden ze zasahujících policistů střelcovo jednání ukončit, odhodil útočník zbraň z ochozů na zem. Za použití legálně držené opakovací brokovnice Francolin Guardian (opět dosud balistický nepotrvzeno) spáchal v 15:19 sebevraždu tím, že si zmíněnou zbraň přiložil k bradě. Policie kromě zmíněných obětí na životech a na zdraví uvádí také, že střelbou způsobil škodu na majetku FF UK přesahující čtyři miliony korun.

Policie uvádí, že se pachatel dopustil celé řady trestných činů včetně úmyslného usmrcení na více osobách zvláště trýznivým způsobem. Trestní stíhání je ale nepřípustné proti tomu, kdo zemřel.

Na pánských toaletách, kde se s velkou pravděpodobností střelec na čin připravoval, byly podle policie zajištěny zásobníky a střelivo, kovové sekáčky, dva řetězy či tmavý kabát, který odpovídá tomu, v němž podle kamerových záznamů odjel Kozák z obce Hostouň. Rovněž se našel plánek čtvrtého patra s doplněnými poznámkami o kapacitách jednotlivých místností. Na místě se našla také lahev alkoholu a lahvička léčiva Rivotril, které ale Kozák podle závěrů toxikologické zprávy před střelbou nepožil.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz

×

Podobné články