Do škol přijde povinně výuka informatiky, pomůže s ní Národní pedagogický institut

VÝUKA INFORMATIKY

Do škol přijde povinně výuka informatiky, pomůže s ní Národní pedagogický institut
Všechny základní školy by měly od 1. září 2023 na 1. stupni a o rok později na 2. stupni zavést do výuky předmět Informatika a rozvíjet tak digitální kompetence žáků. Foto: Shutterstock
1
Domov
Echo24
Sdílet:

Všechny základní školy by měly od 1. září 2023 na 1. stupni a o rok později na 2. stupni zavést do výuky předmět Informatika a rozvíjet tak digitální kompetence žáků. S tímto krokem má pomoci Národní pedagogický institut České republiky, který jim k tomu poskytne zdarma podporu v rámci projektu Národní plán obnovy (NBO).

Jednou z forem podpory škol při zavádění informatické a digitální změny jsou individuální konzultace. Tři skupiny odborných konzultantů budou pomáhat najít optimální řešení konkrétní škole na míru v každé z oblastí, které se změny významně dotýkají. S konzultanty RVP/ŠVP bude moci vedení školy probrat, jak úpravy, které přináší revize RVP v informatické oblasti z roku 2021, promítnout s ohledem na konkrétní podmínky školy do vzdělávacích strategií, školních vzdělávacích programů či učebních plánů. Nezávislí odborníci sítě IT guru zase pomohou vedení školy například s nastavením digitální infrastruktury a efektivní IT správy, se zabezpečením vnitřní školní sítě a konektivity a po technické stránce také s nákupem digitálních technologií, ať už jde o hardware či software.

Od května 2023 přibyla třetí skupina konzultantů, krajští ICT metodici, KIM. Ti poradí a pomohou vedení školy a ICT metodikům s možnostmi využití technologií při řízení školy, v komunikaci, ale také se začleněním digitálních technologií do výuky v jednotlivých předmětech. Učitelům doporučí například vhodné výukové programy, digitální zdroje pro vzdělávání včetně oblasti kyberbezpečnosti, možnosti dalšího vzdělávání pedagogů aj. (Síť krajských ICT metodiků vznikla v roce 2018 v rámci již končícího projektu SYPO a školy měly možnost seznámit se s pomocí KIM zejména v době koronavirové pandemie při zavedení distanční výuky.)

Tématu, jak co nejefektivněji využít synergie těchto tří druhů individuálních konzultací při řízení procesu změny ve školách, je věnovaná i živě streamovaná diskuze, v níž zástupci konzultantů ŠVP, IT guru i KIM představí mimo jiné různé praktické příklady, v nichž mohou škole pomoci. Sledovat ji lze 14. 6. od 15 hodin online zde.

Konzultaci mohou školy objednat pomocí jednoduchého objednávkového formuláře na webu podpory škol revize.edu.cz (záložka Nabídka podpory a kurzů, zde) nebo oslovit přímo konkrétního člena příslušné konzultační sítě v daném kraji.

Veškerou podporu NPI ČR při zavádění nového předmětu informatika a digitální klíčové kompetence napříč všemi vyučovacími předměty mohou školy čerpat i opakovaně a zdarma.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články