Praha postaví Dvorecký most a Trojskou lávku. Dokončení okruhů musí počkat

rozvoj Prahy

Praha postaví Dvorecký most a Trojskou lávku. Dokončení okruhů musí počkatNOVÉ
vizualizace Dvoreckého mostu Foto:

Foto: MHMP

Domov

Vojtěch Šeliga

Po problémech minulé pražské koalice se špatným stavem mostů se zdá, že nové vedení metropole bude mít mosty jako svou prioritu. Zastupitelé ve čtvrtek na návrh rady schválili zpracování projektové dokumentace Dvoreckého mostu, který by propojil Smíchov s Podolím. Praha zároveň plánuje alespoň provizorně obnovit Trojskou lávku, která se před více než rokem zřítila. Opozici se však nelíbí, že investice zatím nesměřují do dokončení pražských okruhů. „Dostavba okruhů je naší prioritou,“ brání se náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Projektovou dokumentaci plánovaného Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 zpracují vítězové architektonické soutěže, kterou město na podobu stavby vypsalo. Těmi jsou ateliéry Tubes a Atelier 6, hodnota zakázky je 110 milionů korun. O zadání ve čtvrtek rozhodli pražští zastupitelé. Stavba by podle odhadů měla vyjít zhruba na miliardu korun, podle schváleného dokumentu by most mohl být hotov za čtyři roky.

Zastupitelé schválili záměr na vypsání zakázek na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost k plánovanému Dvoreckému mostu mezi Prahou 4 a 5. „Naším cílem je vybudovat alespoň jeden most, a to je Dvorecký most. Za čtyři roky bude buď hotový, nebo bude před dokončením,“ slíbil již před časem pro Echo24 Adam. Scheinherr.

Město vybralo autory návrhu mostu v architektonické soutěži, kterou vyhlásilo koncem loňského roku a přihlásilo se do ní 45 návrhů. Vítězný návrh odkazuje na kubismus a nemá žádnou konstrukci nad mostovkou, takže podle členů výběrové komise nenásilně zapadne do vltavského údolí.

Náměstek pro dopravu musel stavbu mostu během jednání zastupitelstva obhajovat. „Stavba Dvoreckého mostu je výsledkem změny územního plánu, která byla zadána již v roce 2009 a konsensuálně byla napříč politickými stranami schvalována. Ten strategický důvod, proč má být Dvorecký most postaven, vychází například ze strategie rozvoje tramvajových tratí, zde byla ta trať vyhodnocena jako jedna z nejefektivnějších a velice důležitá pro rozvoj tramvajové sítě a především pro propojení Podolí a Smíchova. Dále máme schválenou strategii rozvoje pražské integrované dopravy, kde jsou také schválené nové autobusové linky, které by měly vést přes tento most,“ uvedl Scheinherr během jednání zastupitelstva.

Nedávno tomu bylo rok, co nečekaně spadla Trojská lávka. Pražané by se díky rozhodnutí zastupitelstva mohli brzy dočkat alespoň lávky provizorní, která nahradí původní ve stejné trase a spojí přes řeku ulici Pod Havránkou v Troji s Císařským ostrovem. Sloužit bude pro chodce, cyklisty a budou po ní moci přejíždět v případě potřeby i záchranáři. Nyní na místě funguje přívoz.

Provizorní lávka má být postavena v příštím roce a bude mít životnost až 30 let. Konstrukce mostu je navržena jako nesymetrická spojitá konstrukce o šesti polích. Mostovka je tvořena páteřním ocelovým kruhovým profilem a soustavou příčníků a podélníků. V budoucnu chce Praha vypsat architektonickou soutěž na finální podobu lávky, která má mít šířku šest až sedm metrů.

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Vznikl jako součást tunelového komplexu Blanka a nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný „rámusák“, jehož provoz byl slavnostně ukončen 7. října 2013 jízdou muzejní tramvaje. Loni v prosinci se zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Město připravuje tendr na stavbu nové. Řada dalších mostů v Praze je ve špatném stavu a město chystá jejich opravy, připravuje také stavby několika nových mostů a lávek.

Stavba okruhů se neurychlí

Zastupitelstvo naopak odmítlo návrh ODS na urychlení výstavby okruhů. „ODS nabídla vedení města pomocnou ruku s řešením dostavby obou okruhů. Navrhli jsme v usnesení konkrétní kroky, které by dokončení obou okruhů významně urychlilo. Koaliční zastupitelé je ale odmítli zařadit na program. Zdeněk Hřib, Jiří Pospíšil a Jan Čižinský Pražanům dávají jasný signál, že řešení dopravní situace v hlavním městě je nezajímá. Předvolební sliby a programové prohlášení vzaly za své hned na prvním zasedání zastupitelstva. Je to katastrofa pro Prahu i celou Českou republiku,“ uvedla Alexandra Udženija.

Podobně kriticky se k neinvestování do městských okruhů staví i ČSSD, která ale v tomto volebním období nemá žádného zastupitele: „Spojené síly proti Pražanům alias nové vedení Prahy právě odmítly zařadit na program jednání pražského zastupitelstva bod o výstavbě obou silničních okruhů. Je to velká chyba. Každé zdržení výstavby škodí hlavnímu městu a jeho obyvatelům,“ uvedl na Twitter Petr Dolínek, který měl v rámci minulého vedení města dopravu na starost.

Vedení města ale ujišťuje, že s dostavbou okruhů počítá.„Chtěl bych ujistit všechny obyvatele i zastupitele, že naší prioritou je dostavba okruhů, jsou zásadními stavbami, proto byly zmiňovány v programovém prohlášení,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr. O dostavbě okruhu má s ŘSD domluveny schůzky.

Praha bude hospodařit s příjmy 59,2 mld. Kč

Metropole bude roku 2019 hospodařit s příjmy 59,175 miliardy a výdaji 77,569 miliardy korun. Rozdíl pokryje ze svých zdrojů a příspěvků státu. Rozhodli o tom ve čtvrtek večer pražští zastupitelé. Na investice je vyčleněno 18,24 miliardy korun, přičemž peníze město převede do rezervy a na jednotlivé projekty je rozdělí až na začátku příštího roku. Na letošní rok měla Praha schválen rozpočet s příjmy 54,1 miliardy a výdaji 70,3 miliardy Kč. Deficit město pokryje také z vlastních zdrojů a státních příspěvků. Na investice bylo vyčleněno 16,8 miliardy.

V oblasti příjmů získá město nejvíce peněz z daní, a to 58,65 miliardy. Nedaňové příjmy dosáhnou výše téměř půl miliardy korun. Další část tvoří tzv. transfery, které zahrnují například splátky půjček nebo příjmy z hospodářské činnosti.

Na běžné výdaje město počítá se zhruba 59,33 miliardy korun, což je o asi pět miliard více než na letošek. Největší částka je určena na dopravu, přes 21 miliard korun. Skoro 15 miliard je určeno do školství.

V oblasti investic je v současné chvíli naplánováno například pro dopravu asi 965 milionů korun a pro školství 417,5 milionu. Většina peněz, a to zhruba 14,5 miliardy korun, bude v rezervě a radní a zastupitelé o nich rozhodnou na začátku příštího roku.

Čtěte také: Zbourat železniční most? Neobjevujeme Ameriku, předci to řešili několikrát, říká architekt