Boholidé z Atlantidy. Kde jsou kořeny árijců? ptali se nacisté. Zkusili pátrat v Tibetu

ECHOPRIME

Boholidé z Atlantidy. Kde jsou kořeny árijců? ptali se nacisté. Zkusili pátrat v Tibetu
Kde jsou kořeny árijců? ptali se nacisté. Zkusili pátrat v Tibetu. Foto: Shutterstock
Týdeník

Tomáš Čechtický

Rozmach nacismu je stále aktuální a v době covidové, těhotné ruskými a čínskými dezinformacemi, je čas si připomenout i jeho podobně fantazmagorické prameny. Nejabsurdnější z nich nese název ariosofie, „moudrost árijců“.

Ariosofové vzývali zlatý věk árijské rasy. Hnutí zformovali svobodný zednář Guido von List a cisterciácký mnich Jörg Lanz von Liebenfels, oba Rakušané. (Šlechtický predikát „von“ si přiřkli sami.) Von List vytvořil pojem „wotanismus“. Nazval tak polyteistické náboženství, které staří Germáni (Praárijci) údajně vyznávali. Von Liebenfels ustavil v roce 1900 ve Vídni Ordo Novi Templi (řád nového chrámu), jehož členy se mohli stát pouze světlovlasí a modroocí muži s „árijskou konstitucí“. Ústřední ideu svého učení publikoval v knize Teozoologie neboli nauka o sodomských opolidech a elektronu bohů. Podle ní je podstatou všehomíra boj řádu proti chaosu. Řád vždy reprezentovali „boholidé“, vševědoucí plaví Praárijci schopní komunikovat elektrickými signály, chaos tmaví podlidé, zrození z jejich styku s nižšími druhy hominidů. Nadlidé touto mezaliancí božské vlastnosti ztratili, mohou je však získat zpět likvidací nebo sterilizací nižších ras a šlechtěním té své přísně střeženým spojováním se sobě rovnými.

Na oba ariosofy navázal další samovolně zvolený šlechtic, pruský rodák Rudolf von Sebottendorf. Založil Společnost Thule, původně „studijní skupinu pro germánský starověk“, po vyhlášení Mnichovské republiky rad v roce 1918 militantní spolek zacílený na Židy a bolševiky. Vstupovali do něj lidé „z lepší společnosti“: bankéři, soudci, podnikatelé, právníci a šlechtici, například hrabě Anton von Arco auf Valley, vrah židovského vůdce bavorských socialistů Kurta Eisnera.

Celý text si přečtěte na ECHOPRIME nebo v tištěném Týdeníku ECHO. Objednat si jej můžete zde.

Foto: echo