Škola zrušila oslavy Halloweenu. Nechce utlačovat žáky jiné rasy, kteří svátek neslaví

HALLOWEENSKÉ OSLAVY

Škola zrušila oslavy Halloweenu. Nechce utlačovat žáky jiné rasy, kteří svátek neslaví
Oslavy Halloweena. Foto: Shutterstock
1
Svět

Echo24

Základní škola v Seattlu zrušila tradiční halloweenský průvod. Podle školní skupiny pro rasovou rovnost totiž tento svátek a jeho oslavy přehlíží žáky, kteří kvůli své etnicitě Halloween neslaví. Informuje server Fox News nebo The Seattle Times.

Základní škola Benjamin Franklin Day dospěla k rozhodnutí zrušit dýňový průvod po pěti letech diskuzí. „Existuje řada komunitních a sousedských akcí, které mohou studenti a jejich rodiny oslavit Halloween, pokud chtějí,“ uvedla mluvčí seattleských veřejných škol v rádiu KTTH.

„Halloween je pro školy složitou záležitostí. Několik našich studentů se v minulosti rozhodlo pro náhradní aktivitu v knihovně, zatímco se konal dýňový průvod,“ uvedl ředitel školy Stanley Jaskot s tím, že taková situace z období Halloweenu nebyla v souladu s hodnotami inkluzivního a bezpečného místa, kterým má škola pro studenty být.

Škola o zrušení oslav informovala rodiče žáků a požádala je, aby děti nechodily do školy v halloweenských kostýmech. Místo oslav svátku Všech svatých se žáci budou účastnit tématických besed o podzimu.

Jeden z rodičů asijského žáka David Malkin uvedl, že rodiče nebyli do rozhodnutí školy nijak zapojeni. Vyjádřil také rozhořčení nad tím, že škola se jen chtěla předvést, zrušení oslav Halloweenu totiž podle něj problematiku rasové nerovnosti neřeší.

Členka seattleské školské rady Lisa River-Smithová k situaci uvedla, že si není vědoma problémů, který by průvod vyvolal u studentů různých ras. Uvedla ale také, že chápe, že rodiny některých studentů si například nemohou dovolit nákup halloweenských kostýmů a to může být pro žáky pak nepříjemné a odlišující. „Oceňuji, že se toho tým pro rasovou rovnost ujal a podnikl takové kroky, které shledal za nejlepší,“ říká River-Smithová.

Podle údajů ze školního roku 2020/2021 je většina žáků školy Benjamin Franklin Day bílých, tvoří 63 procent všech studentů školy. 8 procent žáků jsou Hispánci, téměř 7 procent tvoří Asiaté a 6 procent tvoří Afroameričané. Zhruba 16 procent žáků jsou příslušníci dvou nebo více ras.