Vodičku znovu zvolili šéfem svazu bojovníků za svobodu. Nelegitimně, volají kritici

KONTROVERZNÍ SVAZ

Vodičku znovu zvolili šéfem svazu bojovníků za svobodu. Nelegitimně, volají kritici
Jaroslav Vodička na pietním aktu k osvobození od nacismu na pražském Klárově. Foto: Petr Podaný
4
Domov

Echo24

Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) si v sobotu znovu zvolil svým předsedou Jaroslava Vodičku, který jej vede posledních deset let. Mezi členy se však mluví o tom, že volba byla nelegitimní, protože Vodičkovo vedení umlčuje své kritiky a některým z nich sebralo hlasovací práva. Sjezdu ani nepředložilo zprávu o činnosti od posledního sjezdu a zprávu o hospodaření, řekl deníku Echo24 předseda benešovské oblastní organizace Vladimír Pelc. Svaz k tomu ve stanovisku uvedl, že volby předsedy se účastnili delegáti „s plným hlasovacím právem“.

Pelc zastupuje platformu Vraťme vážnost ČSBS, která se ke svazu sice hlásí, tvoří ji však šéfové a šéfky regionálních organizací, kteří se vymezují proti Vodičkově postupu. Pod prohlášení platformy se podepsalo přes deset členů z Prahy, Brna nebo třeba Svitav.

Platforma víkendovou volbu odsuzuje. „Pan Vodička byl zvolen opět předsedou a to 30 hlasy delegátů XI. sjezdu ČSBS, tedy nelegitimně. V současné době vedení uvádí, že je 71 oblastních organizací s právem účasti na sjezdu, pozváno však bylo pouze 56 zástupců, přítomno bylo 55, přitom podle stanov má každá oblastní organizace právo mít svého zástupce na jednání sjezdu a mezi sjezdy ústředního výboru; navíc vodičkovské vedení v rozporu se stanovami rozhodlo, že rozhodující hlas má pouze 49 z nich,“ uvedl redakci za Vraťme vážnost ČSBS Pelc.

Podle platformy také sjezdu nebyly předloženy zpráva o činnosti od posledního sjezdu a zpráva o hospodaření. „Staronové vedení v čele s panem Vodičkou chce své kritiky ze svazu vypudit. Především je cílem zmocnit se majetku pobočných spolků svazu v Plzni a Valašském Meziříčí – jde o právně samostatné subjekty vlastnící nemovitý majetek. Cílem je též – po vypuzení či vyloučení oponentů – manifestovat údajnou jednotu svazu a podporu jeho vodičkovskému vedení,“ doplnil Pelc.

Vyloučení delegátů

Spolek už před konáním sjezdu protestoval proti jeho plánovanému průběhu, nelíbilo se mu, že měli vyloučit asi 30 delegátů. Účastnit se mohli jen jako hosté s hlasem poradním. „Důvodem je snaha současného vedení především eliminovat kritické hlasy členů svazu, které ho pranýřují, protože hospodářsky a politicky ČSBS tuneluje. XI. sjezdu se tak budou moci s hlasem rozhodujícím zúčastnit pouze vůči vedení loajální delegáti; má jít o demonstraci jednotné podpory současnému vedení ČSBS. Z uvedených důvodů se signatáři Platformy XI. sjezdu ČSBS, jenž bude kabaretem předstírajícím demokracii a jednotu svazu, nezúčastní,“ prohlásila platforma ve stanovisku.

Sám Český svaz bojovníků za svobodu o sjezdu neinformoval. Jeho oficiální stránky obsahují naposledy tiskové zprávy z roku 2020. Ve vyjádření pro Echo24 nicméně potvrdil, že Vodička byl zvolen předsedou z výběru 6 kandidátů, a to „výraznou většinou hlasů členů ÚV ČSBS“.

Hlasování podle něj proběhlo dle regulí. „Všichni delegáti XI. sjezdu ČSBS, kteří byli schváleni na konferencích oblastních organizací ČSBS a jejich oblastní organizace zaslala na ústředí ČSBS Zápis o uskutečnění oblastní konference v souladu s usnesením ÚV ČSBS z června 2020 s údaji kolik členů oblastní organizace se konference zúčastnilo, údaje o zvolení Oblastního výboru na nové volební období a delegační listiny delegátů XI sjezdu, se XI. sjezdu zúčastnili s plným hlasovacím právem. Nikdy, žádný orgán ČSBS před XI. sjezdem nepřijal usnesení o tom, že by se řádný delegát sjezdu měl sjezdu zúčastnit s jiným, než plným hlasovacím právem,“ sdělil tiskový mluvčí Ioannis Sideropulos.

Kontroverzní svaz

V minulých dnech rozvázal s ČSBS spolupráci Ústecký kraj. Uvedl to náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS) v souvislosti se záměrem kraje zaslat bývalým politickým vězňům finanční příspěvek.

ČSBS sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich. Některé instituce či samosprávy dotace ze svých rozpočtů pro ČSBS v poslední době odmítají proplácet, nebo je snížily. Kritizují kroky vedení svazu, jako třeba ocenění komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který před listopadem 1989 zasahoval jako policista proti demonstrantům. Kritice svaz čelil také za vylučování členů, kteří se vymezovali proti vedení ČSBS, nebo za projev předsedy svazu Jaroslava Vodičky na loňské tryzně v Terezíně, který židovská obec označila za xenofobní.

Jaroslav Vodička je sám kontroverzní postavou, v minulých letech totiž vyšlo najevo, že je bývalým členem pohraniční stráže, agentem Veřejné bezpečnosti a členem KSČ.

Foto: Týdeník Echo