Provokace kontrolorů EET? Odmítli účtenku, obsluha ji nevytiskla. Následovala pokuta

Kontroly EET

Provokace kontrolorů EET? Odmítli účtenku, obsluha ji nevytiskla. Následovala pokutaNové
Domov

Karolína Vaverková

Úředníci Finanční správy zavítali v lednu do kavárny v Dobřichovicích, vystavili pokutu a Podnikatelské odbory nyní mluví o provokaci. Při kontrolním nákupu kvůli EET se pokladní úředníků totiž zeptala, zda chtějí účtenku. Tu ale odmítli. Za nevytištění uložili pokutu, a to kritizují Podnikatelské odbory, které o případu informovaly. Finanční správa se brání, že v zákoně vystavení účtenky je a na zákazníka, který účtenku nechce, nemá být brán ohled.

„Kontrola probíhala tak, že si dva zákazníci objednali dort a kávu, poseděli a šli zaplatit. Kolegyně se bohužel zeptala, zda jim může vystavit účtenku, a oni odpověděli, že ne. Během dvaceti minut se vrátili zpět s tím, že tu proběhla kontrola a že jsme porušili zákon a zda jsme si toho vědomi. Chtěli důkazy, že jsme tržbu zaevidovali, což jsme samozřejmě udělali,“ říká na videu, které Podnikatelské odbory zveřejnily, paní Černá z kavárny Café Černý v Dobřichovicích.

Nevytištění účtenky tedy bylo jediným prohřeškem, za který kontroloři uložili pokutu ve výši tisíc korun. Odmítnutí účtenky chápou Podnikatelské odbory, známé svou kritikou EET, jako provokaci. „Když k vám někdo přijde a vy se ho zeptáte, zda mu můžete vystavit účtenku, tak to neznamená, že mu ji nechcete vystavit, to je akt zdvořilosti, která ve službách má být. Ve chvíli, kdy aktivně účtenku odmítl, kolegyně ji nevytiskla, protože každý večer máme plný koš účtenek, které nikdo nechce,“ dodala paní Černá.

Deník Echo24 se Finanční správy zeptal, zda je opravdu nutné účtenku, kterou zákazník nechce, vytisknout. Finanční správa reagovala tím, že vystavení účtenky stanovuje zákon o EET bez ohledu na to, zda zákazník účtenku požaduje, nebo ne. Uznává ale, že jsou i jiné způsoby než její vytištění.

„Zákon nestanoví formu vystavení, účtenka tedy může být vytištěna nebo za určitých okolností může být vystavena též v elektronické podobě. Povinnost převzít účtenku či ji aktivně vyžadovat zákon zákazníkovi neukládá,“ uvedla pro Echo24 za Generální finanční ředitelství Klára Křehlová. „Vystavení účtenky je jedním ze dvou prvků evidenční povinnosti, který zabezpečuje transparentnost jednání podnikatele, čímž zároveň posiluje důvěru veřejnosti. V neposlední řadě je vystavení účtenky s FIK (fiskální identifikační kód) možným způsobem, jak i sám poplatník může s jistotou ověřit, že tržba byla v systému EET zaevidována,“ dodala Klára Křehková.

Berní úředníci musí dodržovat etický kodex

Případ z Dobřichovic ale provází i kritika provozovatelů kavárny vůči chování kontrolorů. „Co nás zaskočilo, bylo, že pán z té kontroly se tady nekontrolovaně pohyboval po kavárně. I v prostoru pro obsluhu, kam mají přístup jenom lidé se zdravotním průkazy. Kolegyně mu ukázaly, že platba zaevidována byla, pak si sedl a začal sepisovat protokol. Já s ním mluvila po telefonu, uznal, že pochybení nebylo, ale nebyla vytištěna účtenka. Pak vymyslel, že pokud zaplatíme na místě, bude sankce ve výši 1 000 korun. Pokud bychom šli do správního řízení, pak se bude pokuta pohybovat v rozmezí 5 až 10 000 korun,“ líčí ve videu paní Černá.

Ta má nyní možnost podat správci daně stížnost dle daňového řádu. Úředníci Finanční správy, kteří se bezprostředně podílejí na výkonu pravomocí souvisejících s prováděním kontrolní činnosti, jsou vázáni tzv. etickým kodexem (Služebním předpisem č. 1/2019 generálního ředitele ze dne 14. ledna 2019).

„Upravuje a podporuje dodržování žádoucích standardů chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. V případě, kdy by došlo ze strany úřední osoby k nevhodnému chování vůči poplatníkovi, má tento poplatník právo podat správci daně stížnost dle daňového řádu, pokud zákon neposkytuje jiný prostředek ochrany (řádný či mimořádný). Správce daně skutečnosti uvedené ve stížnosti prošetří, a je-li stížnost shledána důvodnou, učiní správce daně nezbytná opatření k nápravě,“ sdělila za berňák Klára Křehková.

Omluva: V původní verzi tohoto článku jsme omylem psali o cukrárně v Dobříši. Šlo však o Dobřichovice. Za chybu se omlouváme.

Dále čtěte: Nesplněný slib vlády. Obchodníci i po dvou letech od startu EET volají po náhradě nákladů

Nechá si kontrolor zdarma vymalovat? Berňák netuší, jak má hlídat EET řemeslníků

Hladové děti a zničené lesy jako dopad EET? Poslanci vtipkovali o projednávání