Změna pohlaví bez sterilizace. Ombudsmanka vydala nová doporučení

Nová práva pro trans lidi

Změna pohlaví bez sterilizace. Ombudsmanka vydala nová doporučeníNOVÉ
Domov

Sterilizace by neměla být zákonnou podmínkou pro úřední změnu pohlaví lidí, žádá ombudsmanka Anna Šabatová. Jde o jedno z pětice nových doporučení legislativních změn veřejné ochránkyně práv ve zprávě o činnosti za loňský rok, kterou obdrželi poslanci.

Nynější znění občanského zákoníku a zákona o specifických zdravotních službách podle Šabatové předpokládá změnu pohlaví jako skutečný stav dovršený lékařským zákrokem, který vede ke sterilitě. „Důsledkem této právní úpravy jsou zejména praktické problémy v životě trans lidí, kteří chirurgický zákrok z vážných či osobních důvodů podstoupit nemohou či nechtějí, a úplné úřední změny pohlaví tudíž nemohou dosáhnout,“ napsala ombudsmanka.

Na právní postavení trans lidí je podle ní nutné nahlížet jako na osobní postavení s náležitým uznáním a do jejich tělesné integrity je třeba zasahovat co možná nejméně. Podle nynějších vyjádření Evropského soudu pro lidská práva je podmínění úřední změny pohlaví sterilizací v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, dodala veřejná ochránkyně práv.

Šabatová dále požaduje uzákonění zásahu do důstojnosti lidí při poskytování sociálních služeb jako přestupku. Poukazuje na to, že klienti těchto služeb jsou ve zranitelném postavení a je nutné je dostatečně chránit. Jako případy možného přestupkového jednání poskytovatelů sociálních služeb ombudsmanka zmínila neřešení podvýživy klientů a zanedbání péče o proleženiny. „Je povinností státu taková jednání odpovídajícím způsobem postihovat, a tím od takového jednání odrazovat,“ napsala.

Ochránkyně práv také žádá uzákonit postup pro řízení zdravotních pojišťoven o úhradách některých zdravotních služeb z pojištění. Jde například o lázeňskou péči a o výjimečné proplacení jinak nehrazené zdravotní služby. Zákon postup neupravuje, podle soudů by se měl řídit správním řádem. Šabatová soudí, že plné použití správního řádu je s ohledem na vysoký počet žádostí a potřebu posudku revizního lékaře v rozporu se zájmem klientů pojišťoven na co nejrychlejším vydání rozhodnutí.

V dalších legislativních doporučeních chce Šabatová vztáhnout možnost uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí také na byty v rodinných domech a zrušit povinnost občanů předkládat v úředním styku matriční doklady vydané zvláštní matrikou. Do zvláštní matriky, kterou vede radnice Brno-střed, se zapisuje například narození, uzavření manželství a úmrtí českých občanů v cizině.

Čtěte více: Pop zve gaye do církve. Díky víře se prý své homosexuality zbaví

Násilnosti a masové hroby. Přesto je Kongo členem Rady OSN pro lidská práva