Ekologická politika chystané vlády: zálohované plechovky na pivo

ZÁLOHOVANÉ OBALY

Ekologická politika chystané vlády: zálohované plechovky na pivo 1
Domov

Echo24

Zakotvení ochrany vody v ústavě, rozsáhlejší monitoring vod a dalších složek životního prostředí v praxi či přísnější postihy pro viníky ekologických havárií slibuje ve svém koaličním programu nově vznikající vláda Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se Starosty a nezávislými. Strany také chtějí třeba snížení produkce odpadu a provedení dopadových studií pro návrhy Evropské unie v ekologii, dále chtějí zálohovat nápoje, které jsou ve skle či v plechovkách.

Budoucí vláda chce snížit produkci odpadu skrze oběhové hospodářství, omezení využívání jednorázových obalů a podpory systémů zálohování skleněných a hliníkových obalů. Program slibuje rozvoj technologií pro třídění a opětovné využití odpadů. V praxi by to tak znamenalo, že by se v Česku zálohovaly například plechovky od piva či nápoje ve skle.

„Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Vláda urychleně připraví dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž bude iniciovat i vůči Evropské komisi,“ uvádí také program. Dokument zároveň uvádí, že Česko bude „konstruktivním partnerem“ v globálních snahách o ochranu klimatu. Zelenou dohodu pro Evropu označuje jako příležitost jak investicemi modernizovat tuzemskou ekonomiku a zlepšit životní prostředí.

Koaliční program označuje ochranu vod za národní zájem a počítá s její ústavní ochranou a sjednocením pravidel a kompetencí týkajících se vod v rámci ministerstva životního prostředí i ministerstva zemědělství. Strany také slibují ochranu vod před znečištěním z průmyslu, skládek a zemědělství, vznik digitálního monitoringu kvality toků v rizikových oblastech i veřejně přístupný monitoring stavu všech dalších klíčových složek životního prostředí.

Ochranu vod ve svém programu slibovala i dosavadní vláda, stejně jako ochranu půdy. Zatímco dosavadní vláda plánovala program pro ochranu půd před erozí, ta vznikající slibuje zpřísnění protierozní vyhlášky, platné od letošního července, jejíž podobu kritizují ekologové a někteří odborníci jako nedostatečnou. Shodným tématem obou vlád jsou úpravy pro zadržení vody v krajině pomocí přírodě blízkých opatření.

Vznikající vláda se podle programu staví výrazně zdrženlivě k budování nových vodárenských nádrží, chce je dovolit jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou. Počítá také se zpracováním dokumentu o nakládání s pitnou vodou a metodiky pro obce k šetrnému hospodaření s ní. Program se zmiňuje také o posílení dotací na budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, systémů pro čištění odpadních vod či využití dešťovky.

Nově vznikající vláda slibuje i přísnější postih viníků ekologických havárií. „Zavedeme funkční systém likvidace starých ekologických zátěží a řešení ekologických havárií neznámých původců. Revidujeme současné právní předpisy (zákon o ekologické újmě). Zpřísníme podmínky a kontroly nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Zpřísníme pokuty za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody,“ uvádí také dokument.

Program počítá také s podporou adaptačních opatření na změnu klimatu v městech, obcích a na budovách, zdvojnásobení plochy nejpřísněji chráněných území či zrychlení přípravy záchranných programů pro nejvzácnější druhy zvířat a rostlin.