Majitelku hospody likvidují poplatky za televizi. Pouští ji přitom jenom na sport

Vysoké poplatky pro malé podniky

Majitelku hospody likvidují poplatky za televizi. Pouští ji přitom jenom na sportAKTUALIZOVÁNO
Ilustrační foto Foto:

Jan Zatorsky

Domov

Ladislav Šustr

Majitelka hospody na malé vesnici řeší od května nepříjemný problém. Dvojnásobně se jí totiž zvýšil poplatek od Ochranného svazu autorského (OSA), o kterém se dozvěděla po pěti měsících. Televizi přitom používá jen pro sportovní přenosy. Za to má svazu posílat částku přes sedm tisíc korun. „Pro nás to je hrozná částka. Když už nám sebrali cigarety, rušíme televizi tak hospodu asi budeme muset uzavřít,“ nevidí majitelka Hana Zavadilová jiné východisko.

Majitelka otevírala hospodu ve vesnici se čtyřmi stovkami obyvatel před osmnácti lety. Poplatky od Ochranného svazu autorského tehdy činily něco okolo dvou tisíc. „Dokonce jsme se domluvili, že nám televizi nechají pouze na sportovní přenosy, protože to bude levnější. Tady se totiž ani nic jiného nedá sledovat, chlapi se tady dívají na fotbal a na hokej,“ řekla Hana Zavadilová pro Echo24. Majitelka přitom provozuje hospodu při svém zaměstnání.

První problém nastal minulý rok, kdy svaz zvýšil poplatky o polovinu, tedy na tři tisíce. „Letos pak přišla faktura s tím, že od 1. ledna se OSA sloučila s ostatními organizacemi, a v podstatě se ta částka zdvojnásobila, tedy na částku přes sedm tisíc. Navíc mi ta faktura přišla až v květnu, tak jsem nemohla televizi zrušit hned na začátku roku,“ řekla majitelka.

Zavadilové se zejména nelíbí, že informaci nedostala hned v lednu. „Teď to vypadá, že pět měsíců bych stejně musela zaplatit a navíc probíhá mistrovství světa v hokeji,“ řekla k probíhající sportovní události Hana Zavadilová. Ochranný svaz autorský potvrdil, že by majitelka musela zaplatit za pět měsíců, i když by chtěla smlouvu vypovědět. „Ale věříme, že bychom pro provozovatelku našli přijatelný platební režim,“ řekl pro Echo24 předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Mohlo dojít ke zvýšení

Předseda představenstva zároveň potvrdil, že mohlo dojít ke zvýšení poplatků, i když samotné sloučení organizací k tomu prý nevedlo. „Výjimkou mohou být případy, kdy provozovatel doposud platil autorské odměny pouze některému z kolektivních správců, což se mohlo stát opomenutím ze strany takového provozovatele. V takovém případě může skutečně dojít k nárůstu finančního plnění,“ řekl dále Roman Strejček. Dodává, že licenční smlouva je vystavena za všechny kolektivní správce, tedy OSA, Dilia, Integram, OOA-S a OAZA. Majitelka tak prý měla mít vypořádaná práva se všemi uvedenými kolektivními správci.

Hana Zavadilová si však myslí, že konec provozování hospody je nevyhnutelný. „Když už nám sebrali cigarety, rušíme televizi, tak hospodu asi budeme muset uzavřít. My máme obrat zhruba 30 tisíc. Navíc platíme další poplatek na televizi, dohromady to dělá tisícovku měsíčně. Když k tomu připočítám, že musím mít EET a k tomu wifi, kterou musím platit, tak ty poplatky jsou pro hospodu likvidační,“ řekla majitelka.

Roman Strejček ovšem tvrdí, že OSA zohledňuje velikost obce a poskytuje slevy, které mohou být až třicet procent. „Pokud televizní přijímač slouží k výhradně k pouštění sportovních přenosů, poskytuje OSA slevu patnáct procent,“ uvedl pro Echo24 předseda představenstva OSA.

„Může se jednat o poslední kapku“

Zvyšující náklady na provozování hospod potvrzuje i předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. „Zvýšený poplatek zřejmě nebude hlavním finančním důvodem pro ukončení živnosti, ale může být jednou z posledních kapek, a do určité míry to může mít i psychologický efekt. Ten je dán nejen tím, že podnikatelům se zvyšují náklady a poplatky nesouvisející bezprostředně s činností trvale, a vždy si každý najde důvod, proč tomu tak je, navíc všechny podobné kontroly a aktivity státu vůči OSVČ zabírají živnostníkům v součtu velké množství času,“ řekl pro Echo24 Karel Havlíček.

„Poplatek a kontrola za autorská práva se může jevit na první pohled jako banalita, ale pokud si představíme, že mikropodnikateli, který má třeba jednoho zaměstnance přijde podobných kontrol až 30 ročně, pak je zřejmé, že čas a někdy i finanční náklady s tím spojené už provozovatele mohou ohrozit,“ dodává předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Havlíček také dodal, že dle typu provozovny může podnikatel počítat se stanovisky od patnácti až dvaceti institucí před zahájením činnosti.

Modelový příklad před otevřením cukrárny
-Změna užívání na stavebním úřadě pro získání stavebního povolení

-Příprava projektové dokumentace pro stavební úřad (obsahuje desítky nutných náležitostí)

-Stanovisko hygienické stanice odboru výživy

-Stanovisko hygienické stanice odboru práce

-Stanovisko hasičského záchranného sboru k projektu

-Stanovisko odboru památkové péče

-Stanovisko odboru životního prostředí

-Souhlas Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace

-Zdravotní průkaz

-Vypracování dokumentů HACCP (analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů pro výrobu a prodej)

-Živnostenské oprávnění na živnostenském úřadě

-Přihlášení k dani z příjmů

-Přihlášení k DPH

-Přihlášení k silniční dani

-Autentizace a registrace k EET

-Registrace k platbě zdravotního pojištění

-Registrace k platbě sociálního pojištění

 

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také:

Poplatky se zvýšily, OSA dosáhla rekordního výdělku

Sobotka: Autorské poplatky jsou obrovské, protesty chápu