Klaus Schwab: Hrozí blokalizace a polarizace světa místo globalizace

KONFERENCE B20

Klaus Schwab: Hrozí blokalizace a polarizace světa místo globalizace
Projev předsedy Světového ekonomického fora Klause Schwaba (84) na summitu G20. Foto: Youtube projev Klause Schwaba (84) na B20.
1
Svět

Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab (84) vystoupil během letošního setkání G20 na Bali s projevem, ve kterém varoval před fragmentací a změnami, které na svět čekají v souvislosti s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí. Podle něj hrozí významná společenská proměna, která může vést k multipolárnímu a mnohem rozdělenějšímu světu.

„Procházíme tranzicí v multipolární svět, který má tendenci udělat náš svět mnohem fragmentovanější,“ uvedl na začátku svého projevu Schwab. Uvítal právě akce typu G20, které pomáhají k dialogu a komunikaci a mohou pomoci tuto segmentaci omezit. „Události jako tato (summit G20 - poz. red) jsou velmi důležitým spojníkem, abychom se vyhnuli velké segmentaci. Řekl bych až blokalizaci místo globalizaci našeho světa,“ řekl v projevu Schwab.

Jako hybatele této změny označil především politicky silná hnutí, která ale blíže nespecifikoval. Z ekonomického pohledu však zmínil čtyři významné síly, které budou v čele této tranzice, která podle něj povede k velkému sociálnímu napětí. Zaprvé jde o energetickou tranzici, která bude velmi náročná. Za druhou významnou sílu, která bude stát za změnami, které budou významné, budou podle Schwaba změny v dodavatelských řetězcích. Třetí faktor je podle Schwaba integrace externalit. V této souvislosti zmínil například sdružení O20, které vzniká pod G20 a má se zajímat o světové oceány. A čtvrtou významnou silou, která bude stát za těmito změnami, je militarizace některých ekonomik.

Podle Schewaba bude tato tranzice, během čtvrté průmyslové revoluce náročná, ale měli bychom do ní jít s jasnou představou, jak z ní chceme vyjít. Protože na rozdíl od předchozích průmyslových revolucí, v té to čtvrté digitální revoluci bude úspěšný jen ten, kdo bude první. Některé technologie, které před několika lety někteří považovali za sci-fi, jsou nyní velmi aktuální a a především obtížně okopírovatelné.

Většinu z nich Klaus Schwab, který se jako předseda Světového ekonomického fóra k ekonomické problematice vyjadřuje už přes 50 let, publikoval v roce 2017 ve své knize Čtvrtá průmyslová revoluce. V ní mluví o 23 klíčových technologií, které ovlivní svět. Některé z nich ještě v roce 2017 neexistovaly a nyní jsou vysoce aktuální. Například AI nebo tzv. „internet věcí“.