VIDEO: Účet za kůrovce. Zahubil již třetinu smrkových lesů

kůrovcová kalamita

VIDEO: Účet za kůrovce. Zahubil již třetinu smrkových lesůNOVÉ
napadené lesy na Dačicku Foto:

Domov

Vojtěch Šeliga

Česká krajina se vlivem řádění kůrovce nenávratně mění. S příchodem podzimu je možné vystavit lýkožroutu smrkovému účet, jaké škody doposud napáchal. Není to však příjemný pohled. Doposud bylo napadeno nebo vytěženo zhruba 30 procent smrkových porostů. Ohroženy jsou však všechny smrkové lesy v České republice.

„Předpokládaný objem napadených porostů za rok 2019 je 30 mil. m3 (existují ale i vyšší odhady). Lze říci, že doposud bylo napadeno nebo vytěženo zhruba 30 procent smrkových porostů v Česku. Lýkožrout smrkový měl v letošním roce dvě rojení, což je sice pozitivní, ale vzhledem k obrovskému nárůstu jeho populace v roce 2018, kdy měl tři rojení, je jeho šíření dál velmi agresivní,“ uvedl pro Echo24 Jan Příhoda, šéfredaktor časopisu Lesnická práce.

Přesto tato děsivá čísla mluví odborníci stále o štěstí, jelikož se kvůli horšímu počasí kůrovec vyrojil méně krát, než se předpokládalo. „Kvůli počasí se letos kůrovec vyrojil dvakrát, na horách jednou. Je to příznivější než v loňském roce, kdy byly tři a na horách dvě generace,“ uvedla pro Echo24 za Lesy ČR Eva Jouklová. „Černé předpoklady se tedy v počtu generací nenaplnily, populační hustota škůdce pro příští rok však zůstává nadále velmi vysoká,“ dodává Vojtěch Bílý za ministerstvo zemědělství.

Napadeny jsou lesy ve všech bývalých okresech. „Naplňují se spíše pesimistické prognózy, podle dat Lesní ochranné služby je situace ve všech bývalých okresech kalamitní. Bohužel se kůrovec objevuje již i v doposud minimálně zasažených lokalitách, jako je podhůří a horské polohy. Ohroženy tak jsou nejcennější porosty se zastoupením smrku, kde se tato dřevina bude v případě rozšíření kalamity jen velmi obtížně nahrazovat,“ uvedl Jan Příhoda.

Foto:

Kniha

Ohroženy jsou však všechny smrky. „Reálně jsou rozvojem kůrovcové kalamity ohroženy všechny porosty se zastoupení smrku (cca 450 milionů m3 v hodnotě cca 600 miliard korun). Prognózovat, zda se kalamitu podaří zpomalit nebo jak její rozvoj ovlivní počasí, není úplně možné. Vzhledem k ekonomickým problémům vlastníků lesů je bohužel reálné očekávat, že riziko zrychlení šíření kalamity spíše poroste, protože mnoho z nich již nemá prostředky na těžbu a asanaci kůrovcového dříví,“ dodal Příhoda.

Že je prognóza špatná i pro příští rok, potvrzuje i ministerstvo zemědělství. „Prognóza na příští rok bohužel není příznivá, lze očekávat další rozšíření území zasaženého kalamitou a pravděpodobně i množství kůrovci napadeného dřeva. Stromy, které byly v uplynulých suchých sezonách zasaženy klimatickými extrémy, mají poškozené kořeny, jsou tak i nadále oslabené a atraktivní pro kůrovce. Ke stabilizaci nebo zlepšení situace může dojít pouze za předpokladu mimořádně příznivých klimatických podmínek – ve zkratce chladnější a srážkově bohatý rok,“ vysvětlil Vojtěch Bílý.

Čtěte také: Kůrovec nám opravdu žere lesy. Do roka může být mrtvá skoro čtvrtina lesů

Foto:

Speciál