Věčné čekání na vlak směr letiště. Střešovické tunely jsou v nedohlednu a v nejistotě

spojení s letištěm

Věčné čekání na vlak směr letiště. Střešovické tunely jsou v nedohlednu a v nejistotěNOVÉ
Vizualizace rychlodráhy na Letišti Václava Havla. Foto:

2
Domov

Vojtěch Šeliga

Když premiér Andrej Babiš (ANO) uváděl vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) do úřadu ministra dopravy, tak čelil kritice, že se pod jeho ministry dopravy staví všeobecně málo důležitých dopravních staveb. Babiš se bránil tím, že se za vlády jeho ministrů začala konečně stavět dráha na letiště. Přestože se skutečně rekonstruuje Negrelliho viadukt, který bude součástí, tak je celá železnice v nedohlednu. Problematické jsou především plánované střešovické tunely, proti kterým se bouří část občanů Prahy 6.

„Pan premiér měl při svém vystoupení na mysli probíhající rekonstrukci Negrelliho viaduktu v centrální části Prahy, která je skutečně částí celého železničního spojení na letiště a je jeho 1.stavbou. Celý projekt je rozdělen na několik projektů, které se nachází v různém stupni přípravy, nejpokročilejší jsou úseky Kladno – Kladno-Ostrovec a Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, kde je již vydané územní rozhodnutí, územní řízení běží i na úsek Praha-Ruzyně – Kladno,“ uvedl pro Echo24 čerstvý ministr dopravy Karel Havlíček.

Problémem však zůstává ten chybějící úsek, jak sám ministr uznává. „V úseku Praha-Veleslavín – Praha-Výstaviště je vedena ještě diskuse o přesném umístění tunelu pod Střešovicemi (vazba na zakládání občanských iniciativ, žádná nechce tunel pod svými domy), který vyšel jako požadavek městské části Praha 6 a vedení města Prahy na zatunelování této části trasy. V zásadě od Buben až po letiště Václava Havla se pracuje na dokumentaci pro územní rozhodnutí nebo na studijní finalizaci technického řešení tunelové trasy (Dejvice-Veleslavín),“ sdělil ministr.

SŽDC však stále trvá na tom, že varianta střešovických tunelů je nejvýhodnější. „Správa železnic sleduje nadále Jižní variantu, kde je rozpracované technické řešení, protože zatím vychází ze všech zvažovaných variant nejvýhodněji co se týče vlivu na stávají zástavbu. Jižní varianta je umístěna v největší hloubce z prověřovaných variant, v dobré geologii, má nejpřímější trasu a respektuje polohu všech klíčových míst v dotčené oblasti: tunelový komplex Blanka, vodojemy Bruska, Fyzikální ústav i teplárnu Veleslavín. Stížnosti samozřejmě vnímáme a vyhodnocujeme. Z těchto důvodů zadáváme nezávislé oponentní české a zahraniční posudky, řekla za SŽDC Radka Pistoriusová pro Echo24.

Foto:

Foto: Echo

„Ovšem na druhou stranu máme k dispozici odborná fakta/stanoviska – z rozsáhlého geologického průzkumu vyplynulo, že území je nejstabilnější ze všech zvažovaných variant. Uvědomme si, že půjde o nejhlubší železniční tunely v zemi! Jižní varianta zároveň umožňuje přímé napojení na železniční stanici Praha-Veleslavín. Nicméně souběžně rozpracováváme i alternativní tzv. variantu střed, kterou přednesl zastupitel MČ Praha 6 a předseda spolku Roman Mejstřík. Ve středu se uskutečnilo uzavřené jednání s odbornými komisemi městské části Prahy 6, kde Správa železnic prezentovala zpracovanou analýzu, která porovnává všechny dosavadní varianty v úseku Dejvice – Veleslavín. Obdobné jednání proběhne 20. 2. 2020 tentokrát za účasti veřejnosti,“ dodala.

Dráha pouze na Veleslavín?

Kvůli problémům proto reálně hrozí, že se cestující dočkají pouze železničního spojení z letiště na nádraží ve Veleslavíně, odkud budou muset na cestu do centra využít MHD. Výstavba a příprava tunelů totiž může trvat dlouhá léta. „Pravděpodobně ano, tento scénář samozřejmě hrozí. Proto je nyní nesmírně důležité, aby se do diskuze zapojila nejen veřejnost z dotčené lokality, ale i lidé, kteří budou modernizovanou železnici na letiště a do Kladna denně či příležitostně využívat. Tedy lidé nejen z celá Prahy, ale z celé republiky. Představa, že z letiště dojedete jen na Veleslavín a tam budete muset přestoupit na metro či tramvaj, příliš neodpovídá požadavkům, které jsou na tento prioritní infrastrukturní projekt české vlády kladené,“ uvedla Pistoriusová.

Přesto si SŽDC pochvaluje, že z celkového hlediska, zaznamenala v rámci výstavby dráhy na železnice výrazný posun. „V posledních měsících zaznamenala Správa železnic významný pokrok v povolovacím řízení. Na dvou úsecích už máme územní rozhodnutí a připravujeme dokumentaci pro stavební povolení, na dalším úseku územní řízení právě probíhá a ke zbývajícím třem úsekům připravujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí. Na konci loňského roku vzešel z mezinárodní architektonické soutěže vizuální návrh klíčové železniční stanice Praha-Veleslavín. Šlo o historický milník, protože Správa železnic dosud nikdy tento krok v rámci přípravy infrastrukturních staveb neučinila,“ sdělila Pistoriusová pro Echo24.

Čtěte také: Komu vadí trasa obchvatu Přerova? Havlíček tuší nové problémy při dostavbě D1