Členové Klubu Za starou Prahu opustili institut plánování Prahy, nechtějí poskytovat alibi

KLUB ZA STAROU PRAHU

Členové Klubu Za starou Prahu opustili institut plánování Prahy, nechtějí poskytovat alibi 1
Domov

Echo24

Členové Klubu Za starou Prahu opustili Gremiální radu pražského Institutu plánování a rozvoje. V pondělí o tom informoval jeden z nich, historik architektury Rostislav Švácha, druhou je dlouholetá předsedkyně klubu historička Kateřina Bečková. Ředitel institutu Ondřej Boháč pro Echo24 uvedl, že odchodu obou odborníku lituje. Dodal ale, že debata měla proběhnout u stolu a nikoliv přes média.

V tiskové zprávě uvedli, že nechtějí svým členstvím v radě sloužit jako zástěrka nesprávných rozhodnutí, která podle nich vedou k ohrožení charakteru památkové rezervace a k poškozování památek.

Za příklad toho uvádějí kladné stanovisko magistrátu k projektu zástavby u Masarykova nádraží nebo k přestavbě památkově chráněného obchodního domu Máj. Oba též nesouhlasí s tím, jak magistrátní orgány "bagatelizují doporučení mise UNESCO z minulého roku".

„Těmto chybným krokům nebudeme členstvím v Gremiální radě poskytovat alibi," uvedli Bečková a Švácha. Z obdobných důvodů rezignuje k témuž datu předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková i na status stálého hosta v Radě světové památky, poradním orgánu Rady hlavního města Prahy.

„Z dosavadní činnosti rady je bohužel zřejmé, že zřetel k ochraně památkového bohatství Prahy je zde na druhé koleji, ale nejen to: jak ukáží následující příklady, mnohdy je tento zřetel vyloženě zpochybňován, negován a cíleně oslabován,“ uvedli v rezignačním dopise Bečková a Švácha.

Oba nyní už bývalí členové Gremiální rady dospěli podle nich k „oprávněnému“ přesvědčení, že jejich členství bylo využíváno jako alibi hned v několika případech.

„Naposledy se to ukázalo v případě projektu společnosti Penta na zástavbu území v okolí Masarykova nádraží. Jak o tom informoval denní tisk, na výhrady Národního památkového ústavu a na námitky občanských spolků proti tomuto vysoce problematickému stavebnímu záměru odpověděl náměstek primátora a člen Gremiální rady Petr Hlaváček, že projekt Penty „prošel Gremiální radou (...), jíž se zúčastnili i zástupci Klubu Za starou Prahu“, uvedli Bečková a Švácha v dopise. „My jsme se však v Gremiální radě ve prospěch tohoto záměru nevyjadřovali a slova pana náměstka o naší účasti v ní proto pokládáme za velice nekorektní vůči nám,“ dodali.

Na vzniklou situaci pro Echo24 reagoval prostřednictvím mluvčího ředitel IPR Ondřej Boháč. „Rezignace Kateřiny Bečkové a Rostislava Šváchy, lituji. Velmi si vážím několikaleté spolupráce, jejich názorů a přínosů Gremiální radě IPR. Bohužel se o tomto kroku dozvídám mediální cestou. Gremiální rada vznikla i proto, aby se respektované odborné názory na pražská témata střetávaly v debatě u stolu a nikoliv jednostrannými mediálními prohlášením,“ uvedl pro Echo24 Boháč.

„Do Gremiální rady IPR Kateřinu Bečkovou a Rostislava Šváchu nenominoval Klub Za starou Prahu, ale výzkumná pracoviště z oblasti památkové péče Ústav dějin umění AV a Ústav pro dějiny umění Filosofické fakulty UK. Gremiální rada IPR nadále stojí o tento odborný pohled a proto opět oslovíme tato pracoviště o další nominace,“ dodal Boháč.

Klub Za starou Prahu je nepolitickým občanským sdružením, které se od svého vzniku v roce 1900 věnuje ochraně památek v Praze. Klub sleduje proměny města, vyjadřuje se k jednotlivým přestavbám či novostavbám v Praze.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je koncepčním pracovištěm města v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty. Vznikl v roce 2013 transformací z tehdejšího Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.