Členové Klubu Za starou Prahu opustili institut plánování Prahy, nechtějí poskytovat alibi

KLUB ZA STAROU PRAHU

Členové Klubu Za starou Prahu opustili institut plánování Prahy, nechtějí poskytovat alibi
Domov

Echo24

Členové Klubu Za starou Prahu opustili Gremiální radu pražského Institutu plánování a rozvoje. V pondělí o tom informoval jeden z nich, historik architektury Rostislav Švácha, druhou je dlouholetá předsedkyně klubu historička Kateřina Bečková. Ředitel institutu Ondřej Boháč pro Echo24 uvedl, že odchodu obou odborníku lituje. Dodal ale, že debata měla proběhnout u stolu a nikoliv přes média.

V tiskové zprávě uvedli, že nechtějí svým členstvím v radě sloužit jako zástěrka nesprávných rozhodnutí, která podle nich vedou k ohrožení charakteru památkové rezervace a k poškozování památek.

Za příklad toho uvádějí kladné stanovisko magistrátu k projektu zástavby u Masarykova nádraží nebo k přestavbě památkově chráněného obchodního domu Máj. Oba též nesouhlasí s tím, jak magistrátní orgány "bagatelizují doporučení mise UNESCO z minulého roku".

„Těmto chybným krokům nebudeme členstvím v Gremiální radě poskytovat alibi," uvedli Bečková a Švácha. Z obdobných důvodů rezignuje k témuž datu předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková i na status stálého hosta v Radě světové památky, poradním orgánu Rady hlavního města Prahy.

„Z dosavadní činnosti rady je bohužel zřejmé, že zřetel k ochraně památkového bohatství Prahy je zde na druhé koleji, ale nejen to: jak ukáží následující příklady, mnohdy je tento zřetel vyloženě zpochybňován, negován a cíleně oslabován,“ uvedli v rezignačním dopise Bečková a Švácha.

Oba nyní už bývalí členové Gremiální rady dospěli podle nich k „oprávněnému“ přesvědčení, že jejich členství bylo využíváno jako alibi hned v několika případech.

„Naposledy se to ukázalo v případě projektu společnosti Penta na zástavbu území v okolí Masarykova nádraží. Jak o tom informoval denní tisk, na výhrady Národního památkového ústavu a na námitky občanských spolků proti tomuto vysoce problematickému stavebnímu záměru odpověděl náměstek primátora a člen Gremiální rady Petr Hlaváček, že projekt Penty „prošel Gremiální radou (...), jíž se zúčastnili i zástupci Klubu Za starou Prahu“, uvedli Bečková a Švácha v dopise. „My jsme se však v Gremiální radě ve prospěch tohoto záměru nevyjadřovali a slova pana náměstka o naší účasti v ní proto pokládáme za velice nekorektní vůči nám,“ dodali.

Na vzniklou situaci pro Echo24 reagoval prostřednictvím mluvčího ředitel IPR Ondřej Boháč. „Rezignace Kateřiny Bečkové a Rostislava Šváchy, lituji. Velmi si vážím několikaleté spolupráce, jejich názorů a přínosů Gremiální radě IPR. Bohužel se o tomto kroku dozvídám mediální cestou. Gremiální rada vznikla i proto, aby se respektované odborné názory na pražská témata střetávaly v debatě u stolu a nikoliv jednostrannými mediálními prohlášením,“ uvedl pro Echo24 Boháč.

„Do Gremiální rady IPR Kateřinu Bečkovou a Rostislava Šváchu nenominoval Klub Za starou Prahu, ale výzkumná pracoviště z oblasti památkové péče Ústav dějin umění AV a Ústav pro dějiny umění Filosofické fakulty UK. Gremiální rada IPR nadále stojí o tento odborný pohled a proto opět oslovíme tato pracoviště o další nominace,“ dodal Boháč.

Klub Za starou Prahu je nepolitickým občanským sdružením, které se od svého vzniku v roce 1900 věnuje ochraně památek v Praze. Klub sleduje proměny města, vyjadřuje se k jednotlivým přestavbám či novostavbám v Praze.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je koncepčním pracovištěm města v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty. Vznikl v roce 2013 transformací z tehdejšího Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.