Galerie KODL představí díla Pasty Onera, Kintery a dalších současníků

SOUČASNÉ UMĚNÍ

Galerie KODL představí díla Pasty Onera, Kintery a dalších současníků 11
Panorama
Echo24
Sdílet:

Pražská galerie KODL exkluzivně představí díla předních tuzemských současných umělců. Ve spolupráci s londýnskou aukční síní Sothesby‘s, která některé z obrazů zařadila do své aukce názvem 20th Century Art: A Different Perspective budou moci návštěvníci pražské galerie ve druhé polovině srpna zhlédnout například tvorbu Krištofa Kintery, Pasty Onera, Jakuba Špaňhela nebo Lubomíra Typlta.

Autory i jejich díla, která se českým obdivovatelům současného umění i zájemcům o koupi zpřístupní od 19. srpna do 1. září, vybíral tým Kodl Contemporary ve spolupráci s odborníky ze Sotheby´s. Právě v Londýně se budou dražit obrazy Ondřeje Basjuka, Josefa Bolfa, Jana Kalába, Krištofa Kintery, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Jana Pištěka, Miroslava Polácha, Jakuba Špaňhela a Lubomíra Typlta.

Tým Kodl Contemporary se snaží posunout úroveň prezentace soudobého umění o další stupeň a podporovat a zviditelňovat české umělce ve světě. Nejvýraznějším výsledkem této snahy je pak právě připravovaná výstava „Výběr Kodl Contemporary pro Sotheby’s“. Po jejím proběhnutí obrazy poputují na jednu z nejprestižnějších adres světového art businessu, do sídla londýnské Sotheby’s .

Zde budou během listopadu instalovány na stejných zdech, na kterých se běžně objevují díla malířských legend, jako jsou Claude Monet, Pablo Picasso nebo třeba i Gerhard Richter. „Pro celý tým Kodl Contemporary bylo velikou radostí a ctí se podílet na projektu, který může zviditelnit české současné umění jako celek,“ uvádí Matyáš Kodl z business development oddělení galerie.

Foto: Pasta Oner/Pill

Kodl Contemporary je sekcí renomované aukční a výstavní Galerie KODL, která se pod vedením již páté generace sběratelů a podporovatelů umění věnuje současnému umění. To tak dostalo patřičné zázemí i formu a stalo se nedílnou součástí stávající galerie, která se nadále věnuje vlastní specializaci a zároveň dokáže svou nabídku obohatit o nejnovější umělecké objevy.

Jeden z vystavovaných umělců, Pasta Oner, je sběrateli velmi oceňovaným a vyhledávaným autorem. V posledních letech se intenzivně profiluje v mezích klasických nezávislých i veřejných galerijních provozů. Do jeho uměleckého projevu se promítá pop-artová a cartoon estetika, v posledních letech kombinovaná s ikonickými díly starých mistrů či jimi inspirovaná.

Foto: Jakub Špaňhel/Baletky Degas

Také Jakub Špaňhel je vnímán jako obrovský talent české malířské scény, a to již od počátku svých studií na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Milana Knížáka a Jiřího Davida. Jeho malířský styl námětově ovlivněný klasickou malbou je velmi charakteristický, založený na uvolněném rukopise a redukované formě, prostřednictvím čehož dává vyniknout podstatě vyobrazených věcí.

Foto: Lubomír Typlt - Fialové úterý

Středobodem výtvarného projevu Lubomíra Typlta je vedle geometrických abstraktních kompozic zasazených do prázdných neurčitých světů také figura – zejména dítě, vždy fascinované prožívaným. Pro Typltovu tvorbu je příznačná specifická, kontrastní a nebývale variovaná barevnost. S oblibou používá techniku kvaše, které mu propojí výrazové přechody mezi kresbou a malbou a jsou charakteristické spontánností, gestickou živostí a formálních vytříbeností.

 

Foto: Echo24

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články