Z novely zákona o autorském právu máme velmi vážné obavy, říká pro Echo vysoká manažerka Googlu

ROZHOVOR

Z novely zákona o autorském právu máme velmi vážné obavy, říká pro Echo vysoká manažerka Googlu
Managing Director oddělení News and Book Partnerships pro Evropu, Střední Východ a Africu Sulina Connalová. Foto: Google
1
Svět
Jan Křovák
Sdílet:

Česká internetová média stojí před výraznou změnou. Ve sněmovně už totiž leží návrh novely autorského zákona, která má implementovat do českého právního řádu směrnici Evropské unie na ochranu a licencování autorských práv na internetu. Firmy jako Google, Facebook nebo v českém prostředí společnost Seznam budou muset získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence ke komerčnímu využívání článků publikovaných na internetu. O nástrojích, které Google zavádí, o českém digitálním prostředí a také o hlubokém znepokojení společnosti nad pozměňovacím návrhem novely od Jana Laciny (STAN) hovořila s deníkem Echo24 ředitelka sekce News and Book Partnerships společnosti Google pro Evropu, Střední východ a Afriku Sulina Connalová.

Pozměňovací návrh Jana Laciny by zavedl mimo jiné povinnost firem vyjednávat o výši odměny, zakázal by platformám po dobu vyjednávání tiskové publikace vydavatele ze služby informační společnosti vyřadit a vytvořit nezávislého arbitra, který by v případě problémů o odměnách rozhodoval. Zároveň by stanovil citelnou sankci za porušení povinností, podmínky, podle kterých by se výše odměny měla stanovit a výrazná omezení v nakládání s obsahem médií. Connalová mimo jiné uvedla, pozměňovací návrh vytvoří disproporci, která ve finále může znamenat, že by Češi pravděpodobně viděli méně užitečné výsledky vyhledávání než ostatní Evropané. Google si podle ní není jist, jak by v Česku dokázal operovat, kdyby pozměňovací návrhy (viz zde) prošly.

Jak pokračuje proces navazování spolupráce s vydavateli? Kolik evropských vydavatelů už s Googlem spolupracuje?

Jde to velmi dobře. Evropská směrnice se dlouho připravovala, protože jsme se snažili najít rovnováhu mezi malými a velkými vydavatelskými domy a zároveň platformami jako je právě Google. Pak jsme dostali čas, abychom tomu přizpůsobili naše nástroje. Jde o nový zákon, takže nebyl žádný přesný návod, jak to má být nastaveno.

Poprvé jsme vydavatelům začali platit v Německu, teď pokrýváme polovinu německých vydavatelů z pohledu pokrytí publika. Na základě směrnice už spolupracujeme s vydavateli v 10 zemích, kromě Německa jde třeba o Francii či Španělsko. Musíme vždy počkat, až země směrnici implementuje do svého právního systému. Máme dohody s už téměř 1000 vydavateli, velkými celonárodními i těmi malými.

Museli jsme zkusit různé způsoby. Udělali jsme, co Google dělá nejlépe, vyvinuli jsme kvalitní nástroj, jehož cílem je dostat se k většímu měřítku vydavatelů. Chvíli nám trvalo pochopit, jak se správně dostat k menším vydavatelům. S vývojem jsme tedy zatím spokojeni, jde to dobře a pracujeme s mnoha vydavateli, někdy s vydavatelskými asociacemi a také s kolektivními správci. Velmi záleží, jak se chtějí vydavatelé v dané zemi organizovat, ale my se rádi přizpůsobíme.

Tento nástroj je součástí platformy Extended News Preview (Rozšířený náhled zpráv​​​​​​), můžete trochu více vysvětlit, jak funguje?

Evropská směrnice uvádí, že k použití odkazů a velmi krátkých úryvků tiskových publikací autorizace není potřeba. Platíme ale za všechno, co jde nad rámec této výjimky, tomu říkáme Extended News Preview. Ten nový nástroj nastavuje nabídku, kterou nabízíme na různých trzích a vydavatelé mají možnost jednoduše se k té nabídce dostat a získat smlouvu. Mohou také na ten kontrakt poskytnout zpětnou vazbu.

Každý stát má trochu jiná pravidla, ale reálně je princip toho nástroje stejný. Tento nástroj funguje na trzích v zemích, které už schválily svou implementaci původní evropské směrnice. Máme ho připravený a nabídku vydavatelům uděláme, jakmile v jejich zemi dojde ke schválení té transpozice. Ve dvou případech čekáme, až se vytvoří orgán kolektivního správce.

Co si myslíte, že je tak problematické na českém návrhu? Autor pozměňovacího návrhu upozornil například na to, že se ve Francii se po přijetí novely snížila viditelnost médií v on-line prostředí a že by stejný scénář mohl nastat i u nás. Hovoří se také o tom, že by menší média mohla být ve velké nevýhodě.

Ta směrnice se snaží poskytnout tiskovým vydavatelům větší kontrolu nad jejich tvorbou, ale zároveň dát platformám možnost nějak s jejich produkcí pracovat. To následně lidem umožňuje přístup k informacím v on-line prostředí.

Náš právní tým v současnosti analyzuje ten pozměňovací návrh, z něhož pramení naše znepokojení. Spočívá v tom, že vytvoří disproporci pro platformy a negativně by zasáhl naši schopnost operovat s těmi texty, potřebujeme totiž flexibilitu obsah modifikovat, což nám mimo jiné dává možnost bojovat proti dezinformacím, k jejichž šíření dochází velmi často. Také zkrátka potřebujeme mít možnost rozpoznat, kdy, v jakém čase je daný obsah nejužitečnější. To se samozřejmě mění v souvislosti s tím, jak se mění zpravodajství.

Naše obavy vychází z této disproporce, která zcela reálně zamezí naší schopnosti s obsahem pracovat. Velmi jsme se snažili, abychom se dostali i k menším vydavatelům, kteří dostanou stejnou nabídku jako velká média. Ta nabídka vychází z využití obsahu na jejich stránkách, takže samozřejmě se větší vydavatelé objevují ve vyhledávání častěji a budou mít vyšší platby než menší média. Ale to je asi pochopitelné a kromě toho v našem přístupu žádný rozdíl není.

Cítíme velmi silnou potřebu říci, že ten pozměňovací návrh nesprávně reprezentuje to, co se snažíme dělat a jde úplně proti naší snaze chovat se transparentně a férově. Stačí si položit otázku, jakou motivaci by Google měl z toho, kdyby penalizoval menší vydavatele.

Snažili jsme se vždycky být dobrým partnerem v inovacích a v digitálním prostředí nejen pro ty velké vydavatele. I když pochopitelně vždy můžeme něco dělat ještě lépe, udělali jsme spoustu kroků, abychom jim pomohli, například naučili novináře, editory a další lidi správně pracovat v digitálním prostředí. Během pandemie koronaviru jsme vytvořili fond, který pomohl redakcím překonat těžké chvíle, jen v Česku tuto pomoc dostalo jedenáct vydavatelů.

Zmínila jste orgán kolektivního správce, v Česku probíhá diskuse o tom, zda je tato platforma vhodná, zda by mělo být členství povinné nebo dobrovolné a tak dále. Jaký je názor Googlu?

Věříme, že je to plně na vydavatelích, aby se zorganizovali tak, jak budou považovat za vhodné. Máme ale tendenci k názoru, že povinné členství není vhodné i kvůli některým produktům jako je třeba Showcase, protože pak jako vydavatel ztrácíte veškerou možnost kontrolovat svá autorská práva. My bychom měli pak problém a ptali bychom se, jak bude zajištěno fungování jiných aplikací a nástrojů.

Je české digitální prostředí něčím specifické? Máme tady například vlastní platformu Seznam, která je ale zároveň vydavatelem serveru Seznam Zprávy. Jak se díváte na tuto problematiku?

Naší snahou je distribuovat obsah a přinášet serverům návštěvnost, ale zároveň nabízet lidem přístup k informacím. Já jsem osobně neměla s nikým ze Seznamu žádný kontakt, což je asi dáno jejich PR přístupem. Kromě toho ale ve světě existuje mnoho platforem, které fungují na podobném principu jako Seznam v Česku, takže pro nás se nic na českém trhu nemění.

Česká republika má ale specifickou pozici. Velmi intenzivně pracujeme s českou vládou v souvislosti s fenoménem dezinformací, protože v té oblasti jde o velký problém. Spolupracovali jsme například se společností Ipsos, v červnu jsme v Praze zorganizovali mezinárodní konferenci týkající se boje s dezinformacemi. Česko tak má velmi silnou pozici v boji s dezinformacemi, kterou respektujeme.

Máte představu, kolik peněz českým vydavatelům poskytnete?

Takový odhad udělat nemůžu, vydavatelé dostanou nabídky podle množství využitého obsahu a návštěvnosti nabídnuté Googlem. Máme velmi standardní přístup, ale každá země je specifická a vždycky je potřeba, abychom se učili a pracovali na základě

Představme si dva scénáře v České republice. Tedy že projde originální návrh ministerstva kultury a ten druhý s pozměňovacími návrhy, které Google ostře kritizuje. Jaké by byly kroky Googlu v těchto dvou případech?

Máme hodně plánů v souvislosti s expanzí našich produktů i těch, které už na trhu jsou. Pokud s tou legislativou, která projde, bude možné pracovat, samozřejmě očekáváme, že budeme spolupracovat s vydavateli, které už známe a dáme také k dispozici zmíněný nástroj pro ostatní vydavatele, spolupracovali bychom zřejmě i s Unií vydavatelů.

Pokud projdou zmíněné pozměňovací návrhy, máme velmi vážné obavy, jak bychom dokázaly operovat na českém trhu. Čeští zákonodárci by se ještě měli zamyslet, jestli je tato verze skutečně vhodná. Ta originální, se kterou přišlo ministerstvo kultury, reflektuje pečlivou dohodu mezi všemi stranami.

Je nějaká možnost, že Google český trh opustí?

To opravdu nemohu říct, pořád čekáme na zpětnou vazbu a na analýzu. Jsem ale optimistická. Ten původní návrh není všechno, co jsme chtěli, ale přináší rovnováhu mezi oběma stranami a já doufám, že česká vláda si ještě uvědomí, že tento zákon nastaví pravidla pro mnoho a mnoho let vyplácení peněz pro vydavatele ze strany platforem. Že snaha na obou stranách by měla být právě v té rovnováze.

Co je podle vás nejlepší řešení v implementaci evropské směrnice na národní úrovni?

To je diplomaticky komplikovaná otázka. V Evropské unii je 27 zemí, kde se musí směrnice implementovat a my musíme neustále přemýšlet, jak správně vyhovět všem, aby to ale bylo pro všechny strany férové. Ne všichni vydavatelé také přemýšlí stejně, ale náš pohled je ten, že čím blíže zůstanou zákonodárci v jednotlivých zemích původnímu znění, tím lépe.

Sdílet:

Hlavní zprávy

svet
×

Podobné články