Kramný nemohl vraždit elektřinou. Podle Spolku Šalamoun to dokáží nové posudky

KAUZA KRAMNÝ

Kramný nemohl vraždit elektřinou. Podle Spolku Šalamoun to dokáží nové posudkyAKTUALIZOVÁNO
Na přelomu listopadu a prosince bude Krajský soud v Ostravě o obnově procesu s Petrem Kramným, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Foto: Archiv rodiny Kramných / facebook Petr Kramný
1
Domov

Krajský soud v Ostravě se v úterý ráno začal zabývat jednáním o obnově procesu s Petrem Kramným, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Obhajoba Kramného si nechala vypracovat tři nové posudky. Podle Spolku Šalamoun u soudu zazní informace o výrobě, falšování a ničení důkazního materiálu. „Přímo v soudní síni uvidíte a uslyšíte, že vražda elektrickým proudem se nestala a stát ani nemohla,“ prohlásil Spolek Šalamoun. O obnovu procesu požádal Kramný. Podle nového zákona o ní bude rozhodovat jiný soudce, než rozhodoval v původním procesu.

Nové posudky se zabývají například patologií ve vztahu ke kardiologii, biomechanikou či elektřinou. Soud se bude zabývat i policejními odposlechy. „Petr Kramný se domáhá, aby soud zvážil všechny navržené důkazy. Přistupuje k němu s důvěrou, že rozhodne spravedlivě,“ uvedla obhájkyně Kramného Jana Rejžková.

Podle Rejžkové nové znalecké posudky vylučují elektřinu jako příčinu smrti. Znalci údajně nenašli stopy po zásahu elektřinou ve vzorcích srdce. Nenašli ani průraz kůže, tedy místo, kudy elektrický proud do těla obětí vstoupil. Poukázala i na podjatost předsedkyně původního senátu Renáty Gilové, což Kramný namítal už dříve. Uvedla, že manžel Gilové povoloval policii odposlechy Kramného, v žádostech se k nim vyjadřoval. Podle Rejžkové pak mohl svými závěry ovlivnit úsudek své ženy.

Kramný v úterý před soudem pronesl jen pár slov. "Už jsem řekl všechno. Odkazuji se na paní doktorku, se kterou plně souhlasím," řekl Kramný.

„Petr Kramný byl odsouzen za vraždu své manželky a dcery, které se měl dopustit v egyptském letovisku Hurghada, v červenci 2013 elektrickým proudem, za což byl odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let,“ připomíná Spolek Šalamoun v tiskové zprávě, kterou má redakce Echo24 k dispozici.

Podle obhájkyně Kramného Jany Rejžkové posudky vylučují elektřinu jako příčinu smrti. Všechny posudky obhájkyně předkládá senátu ve prospěch odsouzeného. Jde o posudky zabývající se například patologií ve vztahu ke kardiologii, biomechanikou či elektřinou. Soud se bude zabývat i policejními odposlechy. "Petr Kramný se domáhá, aby soud zvážil všechny navržené důkazy. Přistupuje k němu s důvěrou, že rozhodne spravedlivě," uvedla obhájkyně Kramného Jana Rejžková.

„Uslyšíte o výrobě, falšování a ničení důkazů.“ říká Spolek Šalamoun

Těla obou žen po převozu do České republiky pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si dala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, který se přiklonil k zásahu elektrickým proudem.

Spolek Šalamoun, se znalostí celé věci, řadu posledních let vytrvale pléduje a tvrdí, že případ Petra Kramného je justičním zločinem, který za 28 let činnosti nezaznamenal. Kramného případ je „učebnicovým příkladem“ dysfunkce české justice a u ostravského soudu uslyšíte o výrobě, falšování a ničení tzv. důkazního materiálu.

„Proč si můžeme dovolit hodnotící stanovisko o justičním zločinu, se dozvíte právě ve dnech 29. 11. a 1. 12. 2022 vždy od 9:15 hodin v jednací síni č. 7 u Krajského soudu v Ostravě,“ píše v prohlášení čestný předseda Spolku Šalamoun John Bok s odkazem na osobní účast renomovaných odborníků.

Před soudem už vystoupil prof. MUDr. Ivo Steiner, CSc., výstup se očekává i od MUDr. Alexandera Piliny, CSc., rektora doc. Ing. Zdeněka Horáka PhD., doc. Ing. Zdeňka Kokeše, CSc. a MUDr. Zdeňka Šňupárka. „Přímo v soudní síni uvidíte a uslyšíte, že skutkový děj, za který byl Petr Kramný odsouzen (vražda elektrickým proudem) se nestala a stát ani nemohla,“ uvedl Spolek Šalamoun.

Jako první vypovídal patolog Ivo Šteiner. "Patologií srdce se zabývám celou svou profesní kariéru. Pro teorii o smrti elektrickým proudem jsou jen chabé argumenty," řekl. Práci kolegů z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří dospěli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektřinou, označil za odbytou a amatérskou. "Ze srdce byly odebrány jen čtyři vzorky. Víceméně se jednalo o normální nálezy. Jen u jednoho byly nepatrné známky, ale ani ty nebyly průkazné pro zásah elektrickým proudem," dodal.

„Nepamatujeme za posledních nejméně 20 let, že by byla povolena obnova řízení za trestný čin vraždy. Ze statistik Ministerstva spravedlnosti totiž mj. vyplývá, že v letech 2013 – 2021 bylo podáno 724 žádostí o obnovu řízení s nápadem u krajských soudů a povolena byla pouze jedna jediná,“ upozorňuje Spolek Šalamoun v tiskové zprávě.

Znalci budou hovořit v úterý a ve čtvrtek. Podle místopředsedy krajského soudu Igora Krajdla ale senát s největší pravděpodobností ve čtvrtek nerozhodne.