Bezplatná právní pomoc se rozšíří. Na služby advokáta mají nárok chudí i cizinci

Bezplatná právní pomoc

Bezplatná právní pomoc se rozšíří. Na služby advokáta mají nárok chudí i cizinciNOVÉ
Ilustrační foto Foto:

Shutterstock

1
Domov
Ladislav Šustr
Sdílet:

Lidé, kteří si nemohou dovolit vybrat a zaplatit vlastního advokáta, mají od července výhodu. V platnost totiž vstupuje zákon, dle kterého se rozšíří státem hrazená právní pomoc. Novela nabídne například bezplatnou konzultaci cizincům, kteří jsou v detenčních zařízeních. Dosud se advokáti dobrovolně nabízeli a nedostávali přitom žádnou odměnu, pouze jim Česká advokátní komora proplatila jízdné.

Od prvního července tak na bezplatnou právní pomoc dosáhnou lidé, kterým jejich průměrný měsíční příjem nepřesáhne půl roku před podáním žádosti trojnásobek životního minima. Dosud bezplatnou právní pomoc zajišťovala Česká advokátní komora. Novela zákona tak nabídne právní pomoc trojího typu. První je právní porada s advokátem, druhá poskytování právních služeb ze strany advokáta a třetí právní pomoc cizincům v detenčních zařízeních.

Právní porada bude informativní schůzka s advokátem, který nebude sepisovat žadateli žádné podání, smlouvu či listinu. Délka bude minimálně půl hodiny a nejdéle 120 minut ročně. Podle advokátů je však čas orientační a i když bude doba evidována, nikdo nebude trvat na přesných minutách. „Rozhodně se nikdo nebude dívat na hodinky a upozorňovat na čas,“ řekl místopředseda České advokátní komory Robert Němec. Advokáti pak dostanou od státu odměnu 150 korun za 30 minut.

„Do současné doby byla bezplatná právní pomoc poskytována advokáty buď zcela zdarma, nebo za sníženou odměnu, maximálně část režijních nákladů byla uhrazená komorou, tedy opět z prostředků advokátů. I poskytování právního poradenství v regionech bylo pro potřebné zcela zdarma a organizace šla na náklady České advokátní komory,“ řekl dále Robert Němec. Náklady teď zajistí stát. Rozšíření bezplatné právní pomoci vyjde státní pokladnu ročně zhruba na 34 milionů korun. 

Prvním červencem také začíná fungovat neveřejný seznam žadatelů o poskytnutí bezplatné pomoci. To se týká jak fyzických osob, tak společností. Podle zákona pak musí být žádost podána z příjmových a majetkových poměrů. „Pokud už půjde přímo o určení advokáta k poskytnutí právní služby, bude po prvním červenci základním kritériem předmět požadované právní služby a to, zda je žadatel schopen zajistit si právní službu jiným zákonným způsobem. Rozdíl oproti předchozímu určování advokátů bude i v tom, že Česká advokátní komora bude posuzovat předmět právní služby, tedy i zda nejde o zjevně bezdůvodné uplatňování práva,“ řekl Robert Němec.

Advokáty pak bude ČAK vybírat ze seznamu, kteří s poskytnutím pomoci vyslovili souhlas, jsou jich stovky.  Hlavním kritériem pro výběr pak bude bydliště žadatele a místo, kde mu má advokát právní pomoc poskytnout. Žádosti o právní porady se budou podávat na formuláři, které sestavilo ministerstvo spravedlnosti.

Na starosti si veškerou agendu vezme do své gesce brněnská pobočka Komory. „Rozhodně to neznamená, že se žadatelům cesta k advokátovi prodlouží a že pro poradu budou muset cestovat do Brna. To by bylo velké nedorozumění. Naopak, žadatel nebude leckdy muset ani do příslušného krajského města, ale Komora mu určí advokáta co možná místně nejbližšího,“ uvedla ředitelka brněnské pobočky ČAK Irena Schejbalová.

Právní pomoc pak budou muset nabízet pouze advokáti. Zákon se tak nevztahuje na právní koncipienty.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: 

Advokáti jednají o důstojném vstupu k soudům. Už nechtějí skrz detekční rámy

Vládou nový trestný čin „maření spravedlnosti“ prošel. Advokáti ho označili za zbytečný

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články