„Brusel buduje superstát.“ Maďarsko spustilo kampaň za reformu EU ve slovenském tisku

REFORMA EVROPSKÉ UNIE

„Brusel buduje superstát.“ Maďarsko spustilo kampaň za reformu EU ve slovenském tisku
Inzerce ve slovenském tisku, která žádá změny v Evropské unii. Foto: Vláda Maďarska (Magyarország Kormánya)
4
Svět

Echo24

Maďarský premiér a častý hlasitý kritik Evropské unie Viktor Orbán zahájil ve slovenských novinách jménem maďarské vlády kampaň za reformu EU. Inzerce obsahuje sedm bodů, ve kterých Orbán shrnuje potřebné zásadní změny uvnitř unie. Kritizuje například instituci europarlamentu, varuje před masivní nelegální migrací a další možnou pandemií a mimo jiné požaduje také přijetí Srbska mezi členské země.

Viktor Orbán zahájil na sousedním Slovensko mediální kampaní, která se zasazuje o zásadní změny uvnitř Evropské unie. Do sedmi bodů vepsal maďarské návrhy, které by podle něj zlepšily fungování unie. Inzerce se objevila například v pondělních Hospodárskych novinách "V Bruselu budují takový superstát, ke kterému nemají oprávnění. Říkáme ne evropské říši," píše se hned v prvním bodě.

Orbán se vyslovil také proti bližší integraci napříč členskými státy, což je jeden ze základních cílů EU. Navrhuje, aby ze zákládajících smluv zmizela věta, která říká, že úkolem EU je vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy. Síla evropské integrace podle něj tkví spíš ve společných hospodářských výsledcích. „Pokud nedokážeme být úspěšnější společně než sami, pak Evropská unie skončí,“ píše se ve čtvrtém bodě.

Inzerce ve slovenském tisku, která žádá změny v Evropské unii.
Inzerce ve slovenském tisku, která žádá změny v Evropské unii. Foto: Vláda Maďarska (Magyarország Kormánya)

Slováky také varuje, že příští dekáda bude obdobím velkých výzev. V této souvislosti jako hrozbu uvedl nárůst nelegální migrace i boj s další možnou pandemií.

Zmiňuje se také o Evropském parlamentu, který se podle Orbána zdá být slepou uličkou. „Zastupuje výlučně vlastní ideologické a institucionální zájmy“. Navrhuje proto posílit roli národních parlamentů.

V posledním bodě zmiňuje potřebu přijmout Srbsko, které je momentálně na seznamu kandidátských zemí pro vstup do EU. „Je třeba přijmout Srbsko mezi členské země Evropské unie“.

Nejde o jedinou Orbánovu kritiku směrem k aktuálnímu uspořádání EU a dění v Bruselu v poslední době. Body, které prezentuje kampaň ve slovenském tisku podrobně premiér rozvedl před několika dny u příležitosti státního svátku, kdy Maďaři oslavili 30 let od odchodu posledního sovětského vojáka ze svého území. „Evropská unie se neopraví, musíme ji vrátit na správnou cestu,“ zahájil maďarský premiér Viktor Orbán svůj projev na konferenci v centru Budapešti. „Zatímco Evropská unie v roce 2008 vyprodukovala 25 procent celosvětového HDP, v roce 2019 činil tento údaj pouze 18 procent,“ prohlásil Orbán a dodal, že to jsou některé z nejdůležitějších důvodů, proč musí EU přehodnotit svou budoucnost. Jsme na cestě k imperialistické Evropské unii, řekl také. Celý projev u příležitosti maďarského „Dne nezávislosti“ přinášíme zde.

 

Foto: Echo24.cz