Nejlepší ekologická diplomka je o dobrovolné bezdětnosti

OHLED NA KLIMA

Nejlepší ekologická diplomka je o dobrovolné bezdětnosti
Rozhodnutí nemít dítě se stává ve společnosti jistým trendem. Ilustrační snímek. Foto: Shutterstock
2
Domov

Echo24

Třetí ročník soutěže Czech Envi Thesis, celonárodní studentské soutěže, která od roku 2019 vybírá nejlepší bakalářské a diplomové práce zabývající se problematikou životního prostředí napříč vysokými školami v České republice, vyhrála absolventka Univerzity Karlovy Šárka Stříbrská s diplomovou prací „Dobrovolná bezdětnost jako odpověď na klimatickou krizi současného světa“.

Práce obstála v konkurenci 26 prací z 10 různých vysokých škol v České republice. Stříbrská zkoumala problematiku dobrovolné bezdětnosti na základě rozhovorů s 12 lidmi různých národností, kteří se pro dobrovolnou bezdětnost rozhodli.

„Z rozhovorů vyplývá, že tito lidé vnímají svou bezdětnost buď jako individuální snahu o zmírnění dopadů klimatické krize, nebo jako způsob přizpůsobení se světu, jehož podmínky pro život se v souvislosti s klimatickou krizí budou zhoršovat. V rozhodování o bezdětnosti u nich hraje roli především odpovědnost vůči budoucím generacím, které by v nepříliš pozitivně vyhlížející budoucnosti musely žít, odpovědnost za celkový stav světa jako takový a také snaha o zachování vlastního čistého svědomí,“ uvádí k práci pořadatelé soutěže.

Vliv na rozhodnutí těchto osob neměla pouze snaha o záchranu klimatu, ale například i absence vztahu k dětem, strach z porodu nebo snaha o zachování osobní svobody, zjistila ve svém výzkumu Stříbrská.

Stříbrská označuje ve své práci klimatickou krizi za „největší globální hrozbu současnosti“, není však příznivkyní kladení odpovědnosti za záchranu klimatu na individuální osoby. „Domnívám se, že individuální volby, které jsou založeny z velké části na greenwashingu a kladení odpovědnosti za stav životního prostředí z velkých korporací na člověka-spotřebitele, nejsou efektivní, co se konečného dopadu na životní prostředí týče. Co si myslím, že má na individuální úrovni smysl, je občanská angažovanost,“ uvedla. Celá její práce zde.

Třetí ročník byl vyhlášen 1. června 2021 a přihlásilo se do něj 26 prací z 10 různých vysokých škol. Finálové kolo proběhlo 2. prosince 2021. Kvůli pandemii covidu-19 se však muselo přesunout do online prostředí.

Práce studentů byly kladně hodnoceny i ze strany vědecké rady v čele s Bedřichem Moldanem a Ministerstva životního prostředí, které od prvního ročníku převzalo záštitu nad soutěží.