Startuje projekt „Echo v rukou čtenářů“

TISKOVÁ ZPRÁVA

Startuje projekt „Echo v rukou čtenářů“
Domov

Echo Media

Ojedinělou kampaň spouští vydavatelství Echo Media a.s., které se rozhodlo nabídnout předplatitelům možnost stát se bezplatně akcionáři společnosti. Cílem projektu je vytvořit unikátní vztah mezi čtenáři a redakcí Echo založený souběžně na vlastnictví akcií. Každý čtenář, který si předplatí produkt Echo Komplet, automaticky dostane voucher na jednu akcii vydavatelství Echo Media a.s.

Projekt počítá také s akciemi pro redaktory vydavatelství. Pro nové akcionáře je k dispozici 51% podíl z celkového počtu 450 000 ks akcií. Projekt není časově omezen a jeho konec se předpokládá v okamžiku, kdy už nezbydou žádné akcie k rozdělení.

„Doba se dramaticky mění, z médií mizí peníze z inzerce, ztrácí se prostor pro svobodnou a nezávislou tvorbu. Média vlastněná oligarchy se stávají součástí velkých koncernů a vytváří prostor pro prosazování zájmů jejich majitelů nejen v byznysu, ale často i ve vztahu ke státu. To jsou jen některé důvody, proč chceme nabídnout našim čtenářům možnost stát se akcionáři a podílet se na vzniku doopravdy nezávislých produktů vydavatelství Echa,“ říká Rudolf Ovčaří, člen dozorčí rady Echo Media a.s. „Jde o unikátní projekt, který dle našich dosavadních zjištění nemá na světě zatím žádnou obdobu. Chceme touto cestou získat stabilitu financování redakce a získat dostatek prostředků pro další rozvoj,“ dodává Rudolf Ovčaří.

Současně se zahájením kampaně došlo ve vydavatelství Echo Media a.s. ke změně v majetkové struktuře. Akcionáři darovali část svých akcií Nadaci Svoboda slova a myšlení, která bude realizovat celý projekt.

Předplatné i s vouchrerem na akcii si můžete objednat zde.

Ovládající osobou zůstal Rudolf Ovčaří, který převzal zbylé podíly původně držené Daliborem Balšínkem a Janem Klenorem. Dalibor Balšínek zůstává nadále šéfredaktorem Echa a je členem představenstva Echo Media a.s., které má nově 5 členů, a to Janu Kociánovou, Lenku Zlámalovou, Dalibora Balšínka, Tomáše Velka a Viléma Anzenbachera. Rudolf Ovčaří se stal členem dozorčí rady Echo Media a.s.

Foto: Echo24

Výsledky rozsáhlého průzkumu názorů čtenářů uskutečněného v září letošního roku potvrzují, že je Echo považováno za seriózní, důvěryhodné a nezávislé médium pravicového a konzervativního zaměření. Hlavním cílem nového projektu je podpořit užší vztah mezi redakcí a čtenáři, kteří se zároveň stanou akcionáři. Echo Media a.s. připravuje programy a události, které čtenářům, akcionářům, nabídnou mnohem intimnější vhled do fungování redakce. Předpokládá se i navázání pravidelného dialogu se čtenáři.

Názorový internetový deník Echo24 a časopis Týdeník Echo vznikly v roce 2014. Jejich zakladatelem byl současný šéfredaktor Dalibor Balšínek, finančními investory projektu byli Rudolf Ovčaří a Jan Klenor. Týdeníku Echo i letos výrazně rostou příjmy z prodeje obsahu, které se dělí na prodeje na stánku, předplatné Týdeníku Echo tištěné nebo digitální předplatné. Echo také začalo úspěšně vydávat knihy a mezi bestsellery se zařadily Výpravy Jiřího Peňáse, jejich druhý díl vyšel letos na podzim.

Více informací naleznete na www.vaseecho.cz a na webu www.nadacesvobodaslova.cz