Nejjemnější krémovky ve Svídnici

Nejjemnější krémovky ve Svídnici
Démantem města je kostel Míru. To je něco, o čem člověk něco může vědět, může si o tom něco předem přečíst, neboť zmínka o kościołu Pokoju je ve všech turistických průvodcích povinná, ale jeho nádheru, jeho velkolepou krásu a velebnost člověk ocení, až když do té budovy vstoupí. Foto: Jiří Peňás
5
Komentáře

Jiří Peňás