Na rodných listech by nemělo být uváděno pohlaví

GENDER A DOKLADY

Na rodných listech by nemělo být uváděno pohlaví
Podle americké asociace není nutné v rodných listech uvádět pohlaví. Foto: Shutterstock
2
Svět

Echo24

Na rodných listech by nemělo být uvedeno pohlaví. Alespoň ne veřejně. Tvrdí to Americká asociace lékařů (American Medical Asociation), která na svém zasedání minulý týden schválila rezoluci, prosazující tuto změnu. Tato vlivná asociace s více jak 200 000 členy je jedno z největších lobbistických těles v Spojených státech a dlouhodobě je ovládána progresivistickou ideologií.

"Uvedení pohlaví jako muž či žena v rodných listech, a uvedení této informace veřejně, zachovává pohled, že pohlaví je stálá věc a nereflektuje spektrum genderové identity v medicíně. Tato kategorizace může tíživé důsledky na identifikaci a sebevyjádření jedince a přispívá k marginalizaci," uvedla předsedkyně rady asociace Sandra Adamsoonová Fryhferová v prohlášení. V prohlášení Asociace též uvádí, že k podobnému kroku přistupuje v rámci ochrany soukromí a v boji proti diskriminaci.

Změna by se však týkala jen veřejné části rodného listu s tím, že pohlaví by se dálo uvádělo z medicinských důvodů neveřejné a bylo by dostupné pouze pro lékařské a statistické potřeby. Tímto krokem asociace pokračuje ve svých dřívějších snahách o právním zakotvení práv transgender osob. V roce 2019 schválila rezoluci, podle které by měli transgender osoby mít nárok na změnu pohlaví ve svých dokladech. A to bez předchozího vyšetření a s možností se identifikovat jako nebinární.

V roce 2014 se  asociace v podobné rezoluci ohrazovala proti nutnosti podstoupit před změnou pohlaví operaci. Právě to byla ve většině federálních států podmínka k legální změně pohlaví. V posledních letech některé státy, jako například v roce 2016 Nevada nebo Colorado v roce 2019, tuto podmínku zrušilo. Stále však jsou poměry v jednotlivých státech různé, když 48 států nějakou formou změnu umožňuje a 10 států umožňuje občanům uvedení nebinární identity do dokladů, uvádí Asociace. Neplatí to však na federální úrovni, kdy do amerického pasu například lze stále uvádět pouze dvě pohlaví. V roce 2020 se tématikou dokonce zabýval americký Ústavní soud v otázce diskriminace pracujících transgender osob a postavil se za jejich práva, když uvedl, že zákon proti diskriminaci se vztahují i na transgender osoby.

Americká asociace lékařů je jedna z nejstarších lobbistických organizací ve Spojených státech, když její počátky sahají do poloviny 19. století. V minulosti vešla v nechvalnou známost svým odporem k veřejnému zdravotnímu pojištění. Některým svým členům neumožňovala uzavírat pojištění s některými pojišťovnami a objevila se kvůli tomu i před soudem. Mezi úspěšné kampaně naopak patří například snaha o zvýšení legální hranice pití alkoholu na 21 let či boj proti obezitě a kouření, kdy bojuje za zákaz reklam na tabákové produkty. Letos se asociace přihlásila k ultralevicové kritické rasové teorii a zveřejnila plán na boj s tzv. strukturálním rasismem ve Spojených státech.

Foto: Echo24.cz