Praha totálně nestíhá. Polovina firem stále nedostala peníze na zaměstnance

Praha totálně nestíhá. Polovina firem stále nedostala peníze na zaměstnanceNOVÉ
Domov

PROGRAM ANTIVIRUS

Ladislav Šustr

Pražské firmy poškozené vládními restrikcemi z důvodu koronavirové krize stále čekají na peníze. Ty by měl stát poslat společnostem v rámci náhrady mzdy v programu Antivirus, který vyřizují úřady práce. V pražské metropoli se ale úředníci dočkali tisíců žádostí a po měsíci fungování programu je stále polovina žadatelů bez peněz. Stát slíbil ve vedení pražských úřadů práce změny. Vedení pobočky v hlavním městě je nyní pověřen ředitel krajského pracoviště pro Ústecký kraj Radim Gabriel.

Za první měsíc požádalo o náhradu mzdy v programu Antivirus přes 50 tisíc firem a pomoci se zatím dočkalo jen 35 tisíc společností. Společnosti nejdříve posílají na úřady práce žádosti, které se poté uzavírají dohodou. Až poté firmy musí doložit, že uhradily náhrady, odvody a výdělky svým zaměstnancům a poté odešlou vyúčtování na úřady práce. Dohody jsou průměrně v krajích uzavřeny v 91 procentech.

Z celostátního průměru se vymyká podíl zpracovaných žádostí, kde je hlavní město na 47 procentech. Přitom průměr ze všech krajů je na 89 procentech. Podle státu je důvodem, že Praha totálně nestíhá vyřizovat tisíce žádostí. „Značný podíl zaměstnavatelů, kteří o příspěvek žádají, spadá do obvodu Krajské pobočky v Praze. Úřad práce ČR proto přijal taková opatření, aby zpracování žádostí co nejvíce urychlil. Kromě kolegů z jiných agend, Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, ministerstva práce a sociálních věcí či Státní úřad inspekce práce pomáhají se zpracováním žádostí díky vzdálenému přístupu také zaměstnanci kontaktních pracovišť v dalších krajích České republiky,“ řekla pro Echo24 mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Podle ní jsou opatření dostatečná, protože ještě 6. května byl podíl zpracovaných žádostí 24 procent. „Úřad práce ČR tedy dělá maximum proto, aby počet vyplacených žádostí dosáhl do konce tohoto týdne podílu obvyklého v ostatních regionech,“ řekla dále Beránková.

Změny v pražském vedení oznámil už na konci dubna náměstek ministryně práce Robin Povšík. Od loňského března je v čele bývalá náměstkyně ministerstva práce Iva Merhautová (KDU-ČSL). „Veškeré změny mohou probíhat v souladu se služebním zákonem. Nyní, po dobu nemoci krajské ředitelky, je řízením pověřen pan Radim Gabriel, ředitel krajského pracoviště pro Ústecký kraj,“ řekl pro Echo24 Povšík.

Program Antivirus se dostal pod palbu kritiky ze strany podnikatelů. V průzkumu Hospodářské komory z konce dubna označila program pozitivně pouze čtvrtina dotázaných. Mezi přednosti se zařadila rychlost čerpání a v porovnání s programem Covid také jednoduchost podání a vstřícnost úředníků. Negativně ovšem program zhodnotilo 74 procent firem, kdy opakovaným problémem je například požadovaný název odesílaného souboru, bez něhož žádost nebyla přijata, nebo rozpor v požadavcích na vyplnění žádosti v návodu a při skutečném vyplňování formulářů.

Nejčastěji si podnikatelé také stěžovali na to, že musí dokládat vedení účtu u firmy, i když tento údaj již stát zná. Problém se stal také u položky odhadovaná výše příspěvku, kdy je ve videonávodu řečeno, že pole se může vyplnit. Formulář při nevyplnění nehlásí chybu, přesto úřad práce poté žádosti vrací s tím, že není položka vyplněna.

Stát rozjíždí kontroly

Firmy také zaskočilo, že se úřad práce chystá na plošné kontroly, zda program využívají v souladu s podmínkami. Nyní, kdy stále ještě není vyplaceno na 19 tisíc společností, už probíhají kontroly v řádu stovek. „Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostředky, musí také proběhnout kontrola. Od prvních chvíle proto bylo avizováno, že jakmile se systém stabilizuje, spustí Úřad práce kontroly s ohledem na garanci poctivého využití státní podpory. Kontrola se koná v zásadě distančním způsobem, to znamená, že kontroloři provedou kontrolu dodaných podkladů, které jsou standardními dokumenty každého zaměstnavatele, mimo provozovnu zaměstnavatele. Pouze v případě, že by došlo k podezření z pochybení zaměstnavatele, proběhne hlubší kontrola,“ řekla pro Echo24 mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Současný přístup úřadu práce zvedl ze židle daňového poradce Tomáše Hajduška z Komory daňových poradců. „Jedná se o něco neuvěřitelného. Úřad práce by se měl nyní výhradně soustředit na bezproblémové vyplácení firem, kde řada z nich nemá proplacené náhrady mezd za březen. Podnikatelé neví, zda přežijí, a nyní je bude ještě někdo otravovat s kontrolami? Je to vyjádření toho, že si stát o podnikatelích myslí, že všichni kradou a nikomu nelze věřit,“ řekl pro Echo24 Hajdušek.

 

Související články