Po sto letech diskuzí a hádek se na Staroměstské náměstí vrátil Mariánský sloup

Po sto letech diskuzí a hádek se na Staroměstské náměstí vrátil Mariánský sloup
Domov

MARIÁNSKÝ SLOUP NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Echo24

Na Staroměstské náměstí se ve čtvrtek po více než sto letech vrátil Mariánský sloup. Práce na něm odpoledne lehce nabraly zpoždění, protože se nedařilo dostat sochu Panny Marie, která je na vrcholu sloupu, z provizorního podstavce u Týnského chrámu. Stavba začala v polovině února, poté co s umístěním repliky vyjádřilo souhlas pražské zastupitelstvo.

Sochu se podařilo sejmout před 11:00, poté ji nákladní auto převezlo na náměstí. Následně byl vztyčen dřík sloupu a posledním krokem bylo vynesení hlavice a sochy na jeho vrcholek. Na náměstí již stály základy a sokl, který obklopují tři schody a balustráda. Sochař Petr Váňa ve středu řekl, že se vztyčováním sloupu by se mělo začít kolem 10:00, nakonec to však bylo o zhruba dvě hodiny později. Socha podle Váni váží asi 1,5 tuny, hlavice tunu a dřík sloupu asi 4,5 tuny. Kolem 14:00 v centru Prahy začalo vydatně pršet, což se sochař a jeho spolupracovníci vydali přečkat na oběd.

Foto: Martina Arltová

Replika původní sochy byla od roku 2004 umístěna na provizorním kovovém podstavci u severní zdi Týnského chrámu směrem k Celetné ulici. Pracovníkům se ráno nedařilo ji z podstavce sundat a jeřábem převézt na místo na náměstí. Zdržení podle Váni způsobila nutnost sochu nadzvednout z kovového trnu, který se potom uřízl. Šlo o čtvrteční nejsložitější krok, vysvětlil sochař.

Váňa původně plánoval, že celé dílo bude dokončeno v září, harmonogram však počítal s měsíční pauzou danou každoročními velikonočními trhy. Ty se v důsledku opatření kvůli šíření nového typu koronaviru nekonaly, takže stavba pokračovala bez přerušení a nový termín dokončení byl stanoven na srpen. Sochař nicméně začátkem května řekl, že to pravděpodobně stihnou dříve než v novém srpnovém termínu.

"Po 23 letech mám krásný pocit, ale musím říci, že jsem ho měl celou dobu," řekl Váňa během dne novinářům. "Musíte si po tu dobu z toho udělat tu radost, jinak byste to nikdy nedodělali," vysvětlil. Na instalaci se přišli podívat kromě desítek přihlížejících i kardinál Dominik Duka nebo mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Po dokončení sloupu budou podle Váni zbývat ještě drobné práce, například dlažba mezi balustrádou a soklem. Sochař dodal, že bude ještě u sloupu nutné osadit tzv. jalový schod, který vyrovná svažující se dlažbu na náměstí přesně do úrovně spodního schodu. Do prázdného prostoru ve střední části sloupu pak bude uchycen obrázek panny Marie, který byl původním smyslem sloupu – lidé se k němu chodili modlit. Kolem něj budou osazeny kovové mříže. Kompletně má být dílo hotovo do 15. srpna, dodal sochař.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli vyjádřit s umístěním napodobeniny původního sloupu souhlas. Situace se změnila koncem letošního ledna, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to TSK povolila stavbě, která již měla stavební povolení, zábor. Ne všichni Pražané jsou nicméně příznivci návratu sloupu. Vznikly proti němu i petice.

Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.