Podíl bělochů v USA klesá rychleji, než se čekalo

VÝVOJ POPULACE V USA

Podíl bělochů v USA klesá rychleji, než se čekalo
Mapa vzestupu či úbytku populace v jednotlivých okresech USA. Foto: William H. Frey/Brookings Institution
5
Svět

Echo24

Podíl bělošské populace v USA se zmenšuje rychleji, než se čekalo. Podle analýzy think tanku Brookings Institution, vycházející z údajů United States Census Bureau (USCB), zabývajícím se sčítáním lidu, bude období mezi roky 2010 a 2020 první dekádou, ve které ve Spojených státech celkový počet bělochů klesne. Mohli by se tak stát v USA menšinou dříve, než se odhadovalo, upozornil ekonom a člen vládního NERVu Lukáš Kovanda.

V letech 2010 až 2019 byl populační růst USA tažen výhradně rasovými a etnickými minoritami. V řadě států, kde by vinou vymírání bělošského obyvatelstva došlo k celkovému úbytku, zajistily i tak populační přírůstek.

Ještě v 80. letech minulého století představovali běloši téměř 80 % celkové populace. Černoši pak 11,5 %, Hispánci 6,5 % a Asiaté kolem 1,8 %. V roce 2019 se podle uvedené analýzy podíl bělošského obyvatelstva snížil na 60,1 procenta. Za stejnou dobu z menšin nejvýrazněji vzrostl podíl Američanů latinskoamerického a hispánského původu, z 6,5 na 18,5 procenta, a Američanů asijského původu, z 1,8 na takřka šest procent. Podíl černošského obyvatelstva stoupl z 11,5 na 12,5 procenta.

Graf vývoje podílu jednotlivých ras na celkové populaci v USA. Tři sloupce vlevo: podíl jednotlivých ras na celkové populaci USA v letech 2000, 2010 a 2019. Tři sloupce vpravo: podíl jednotlivých ras na populaci mladší 16 let v letech 2000, 2010 a 2019. Temně modrá barva jsou běloši, fialová černoši, červená latinskoamerická a hispánská menšina.
Graf vývoje podílu jednotlivých ras na celkové populaci v USA. Tři sloupce vlevo: podíl jednotlivých ras na celkové populaci USA v letech 2000, 2010 a 2019. Tři sloupce vpravo: podíl jednotlivých ras na populaci mladší 16 let v letech 2000, 2010 a 2019. Temně modrá barva jsou běloši, fialová černoši, červená latinskoamerická a hispánská menšina. Foto: William H. Frey/Brookings Institution

Běloši jsou menšinou ve 27 ze 100 největších městských aglomerací, včetně New Yorku, Los Angeles, Washingtonu či Miami. Brookings Institution se domnívá, že za klesajícím počtem bělochů je nízká porodnost mladých bělošských žen, stárnutí populace, zvýšená úmrtnost či nízká emigrace bělochů do USA.

Nejvýraznější nárůst podílu menšin je u mladých lidí. Loni se poprvé v dějinách více než polovina Američanů pod 16 let identifikovala jako rasová nebo etnická menšina. Černoši a Hispánci z celkového počtu mladých příslušníků menšin pak představovali asi 40 %.

Výrazný pokles bělochů byl zaznamenán především v posledních třech letech. Mezi lety 2016 a 2019 se jejich celkový počet snížil o více než půl milionu. Ještě v předešlém desetiletí bělošská populace vzrostla o téměř 2,8 milionu jedinců.

Graf změn počtu bělošské populace v USA. Vlevo: grafy přírůstku nebo úbytku v jednotlivých dekádách od roku 1970. Úbytek byl zaznamenán pouze v letech 2010 - 2019. Vpravo: grafy přírůstku či úbytku v jednotlivých letech od roku 2010. Od roku 2016 bylo každoročně zaznamenáno celkové snížení bělošské populace.
Graf změn počtu bělošské populace v USA. Vlevo: grafy přírůstku nebo úbytku v jednotlivých dekádách od roku 1970. Úbytek byl zaznamenán pouze v letech 2010 - 2019. Vpravo: grafy přírůstku či úbytku v jednotlivých letech od roku 2010. Od roku 2016 bylo každoročně zaznamenáno celkové snížení bělošské populace. Foto: William H. Frey/Brookings Institution

Celkový počet obyvatel USA podle Brookings Institution vzrostl v letech 2010 až 2019 o téměř 20 milionů, většinu z nich představují Američané latinskoamerického a hispánského původu.

Mapa vzestupu či úbytku populace v jednotlivých částech USA v letech 2010 - 2019. Tmavě rudě je vyznačen příbytek bělochů i menšin (populace roste), oranžově úbytek bělochů nižší než příbytek menšin (roste populace menšin) a žlutě úbytek bělochů vyšší než příbytek menšin (populace ubývá).
Mapa vzestupu či úbytku populace v jednotlivých částech USA v letech 2010 - 2019. Tmavě rudě je vyznačen příbytek bělochů i menšin (populace roste), oranžově úbytek bělochů nižší než příbytek menšin (roste populace menšin) a žlutě úbytek bělochů vyšší než příbytek menšin (populace ubývá). Foto: William H. Frey/Brookings Institution

Odhady USCB přitom předpovídaly, že k úbytku bělošské populace začne docházet nejdříve v roce 2024, tedy až o 8 let později. Dá se předpokládat, že se běloši stanou v USA menšinou dříve, než se čekalo. „Tyto prognózy přitom počítaly s tím, že celonárodně se v USA bělošská populace stane menšinou v roce 2045. Nyní tedy nelze vyloučit, že běloši budou v USA menšinou již v příští dekádě, tj. během třicátých let,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.