Praha chce vnější okruh poslat pod zem. Tunely stavbu prodraží na 25 miliard

VNĚJŠÍ OKRUH

Praha chce vnější okruh poslat pod zem. Tunely stavbu prodraží na 25 miliard
Návrh severovýchodní části okruhu. Foto: ŘSD
Domov

Vojtěch Šeliga

Nekonečný příběh dokončení Pražského okruhu má nové pokračování. Do složitého vyjednávání, jak má vypadat severovýchodní část okruhu, konkrétně úsek mezi Březiněvsí a Satalicemi, se vložilo pražské vedení, které by si přálo, aby úsek vedl pod zemí. Na jednu stranu by to sice vyřešilo složité výkupy pozemků, na druhou by to stavbu konkrétního úseku prodražilo o deset miliard. Praha přesto věří, že by technologicky složitější varianta nezpozdila výstavbu okruhu. Celý by měl být dokončen v roce 2029. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by tunelová varianta stála 25 miliard, tedy více než dvojnásobek původní částky.

Pražští radní v pondělí hodnotili možné varianty podoby Pražského okruhu v úseku Březiněves – Satalice (stavba 520). Ve hře byly celkem tři možnosti výškového řešení – povrchová, zahloubená a tunelová. Jako nejvhodnější se dle vedení města jeví zahloubená a tunelová varianta, ze strany města je nicméně preferovanější možnost vedení části okruhu tunelem.

Vedlo by to však k prodražení celé stavby. „Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), naceňuje náklady na tunelovou variantu okruhu na 20 284 871 368 Kč bez DPH, oproti 10 767 913 456 Kč bez DPH na zahloubenou alternativu. Tunelová varianta je sice technicky náročné řešení (zejména z hlediska odvodnění a ovlivnění hydrogeologických podmínek v území), ale minimalizuje dopady do území,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti) pro Echo24.

Samotné ŘSD však mluví ještě o vyšší částce. „ŘSD pokračuje v přípravě trasy ve 3 variantách. Předpoklad podání oznámení EIA na ministerstvo životního prostředí je do konce letošního roku. Odhadované stavební náklady jsou 11 miliard pro povrchovou variantu, 13 miliard pro zahloubenou a 25 miliard pro tunelovou. ŘSD je samozřejmě otevřeno jednání s Prahou o možných výhodách a nevýhodách jednotlivých variant,“ uvedl pro Echo24 za ředitelství Jan Studecký.

Naopak délku výstavby by podle Hřiba tunelová varianta neprodloužila. „Díky tomu je také snazší povolení této stavby a odpadá část výkupů pozemků, takže doba realizace se tunelovou variantou prakticky neprodlužuje. Uvedení okruhu do provozu je podle ŘSD plánováno na rok 2029. Rada hlavního města Prahy na základě pondělního usnesení doporučuje k další přípravě tunelovou variantu. V případě nerealizovatelnosti z hlediska technického či geologického připouští též zahloubenou variantu,“ sdělil primátor. ŘSD mluví nejednoznačně. „Zahájení výstavby tohoto úseku PO předpokládáme v letech 2026/2027, dokončení stavby je předpoklad 2028/2029 dle vybrané varianty,“ uvedl Studecký.

Ještě před rokem přitom tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) sdílel mapu, na které se uvádělo, že je dokončení okruhu plánováno na rok 2027, což na dotaz Echo24 připustila také tehdejší mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Zda by skutečně nedošlo k prodloužení stavby, si však není jist náměstek pro dopravu. „Od ŘSD nemáme tuto informaci, naopak to ulehčí a zrychlí přípravu stavby, jelikož nebude nutné vykupovat tolik pozemků, což bývá jeden z největších problémů. Taktéž je to varianta přijatelná pro okolní obce a městské části, takže obrovský pokrok bude, když stavbu nebudou blokovat. Tím se mohou ušetřit roky,“ sdělil pro Echo24 náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Tři varianty pražského okruhu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v roce 2018 zpracovalo technické studie pro Pražský okruh, stavbu 520 Březiněves – Satalice. Na základě diskuzí se samosprávami v řešeném území byly rozpracovány kromě původního návrhu technického řešení z roku 2009 další dvě varianty výškového řešení trasy.

V jednání byly tedy celkem tři varianty. První z nich byla povrchová – výškové řešení trasy okruhu, které odpovídá v podstatě doposud sledované podobě okruhu dle studie z roku 2009. Druhá z nich byla zahloubená – výškové řešení trasy je zahloubeno. A poslední tunelová – na trase jsou navrženy tři tunely: Vinoř (Radonice) o délce 1,3 kilometru, Veleň (Miškovice) o délce 450 metrů a Třeboradice o délce 2 kilometry.

„Dle Ředitelství silnic a dálnic mají všechny tři varianty kladné ekonomické hodnocení. Z pohledu města je preferovanější variantou tunelová a alternativou k ní zahloubená. Oceňuji dobrou spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a věřím, že jsme se vydali správnou cestou k nalezení kompromisu, který pomůže ochránit okolí řešeného území a posune samotnou realizaci významné infrastrukturní stavby,“ hodnotí Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Starostové chtějí alternativní trasu, zřejmě mají smůlu

V rámci připomínek se proti záměru výstavby severní části okruhu vyjádřila obec Horoměřice, které se nelíbí zvýšení hluku a množství zplodin. Kriticky se ozvaly také Zdiby, městské části Nebušice, Lysolaje, Suchdol, Ďáblice, Dolní Chabry a několik místních spolků. Naopak hlavní město, Praha 6 a Středočeský kraj se vyjádřily kladně.

Starostové malých městských částí na severu města dlouhodobě požadují posunutí trasy okruhu mimo území metropole. „Naplánovaná trasa má vést zastavěným územím, kde už v současnosti jsou překračované hygienické limity. V obci Radonice jsme si v posledních pěti letech nechali dělat dvě různé hlukové studie, které ukazují, že už teď je to území zatížené hlukem přes hygienické hlukové limity. Obdobná situace je i v dalších obcích či městských částech,“ uvedl již dříve pro Echo24 starosta obce Radonice Stanislav Němec. „Navrhovaná koncepce je nějakých 60 nebo 55 let stará varianta, plánovaná v době, kdy Praha byla někde jinde,“ dodal.