Nepříznivý výhled na krizi. Čtvrtina firem se blíží k likvidaci, většina provoz omezuje

Nepříznivý výhled na krizi. Čtvrtina firem se blíží k likvidaci, většina provoz omezujeNové
Ilustrační foto Foto:

Shutterstock

Domov

Analýza trhu

Ladislav Šustr

Koronavirová krize překvapila nepřipravené firmy a společnosti, které bleskově musí řešit svou budoucnost. Řada podniků má nyní existenční problémy, které se mohou dotknout tisíců zaměstnanců. Z rychlých průzkumů vyplývá, že čtvrtina podniků se přiblížila k likvidaci a většina podniků provoz omezuje. Nejvíce ohrožený je sektor cestovního ruchu a gastronomie, kde se také nejvíce propouští.

Stát velmi dlouho vyčkával a řešil nejrůznější opatření, která by mohla podnikatelům pomoci. Bleskový dvoudenní průzkum Klubu českého podnikání mezi stovkou podnikatelů a účastníků soutěží Firma roku uvádí, že čtvrtina společností a živnostníků se velmi přiblížila k likvidaci. Pouze pětina společností zatím nemusela nijak reagovat, ale 78 procent firem už muselo podniknout určité kroky z omezení dopadů současné krize. Pětina společností také svůj provoz zcela zastavila a částečné omezení padlo na polovinu dotázaných.

Pokud krize potrvá déle než měsíc, tak začne své zaměstnance propouštět pětina společností. Poměrně hrozivé vyhlídky by pracovníky čekaly, kdyby krize trvala tři měsíce. Každá druhá firma by totiž musela sáhnout k propouštění.

Podobný průzkum mezi 26. až 28. březnem provedla i Hospodářská komora, která získala odpovědi od 1387 respondentů. Mezi dotázanými jsou pak zastoupeny mikro, malé, střední i velké podniky. Podle výsledků musela každá druhá firma sáhnout k pracovně-organizačním změnám, kde se nejvíce změn provedlo u zpracovatelského průmyslu a právnických osob. Třetina dotázaných také musela rozpustit své rezervy. To se týká nejvíc firem v oblasti cestovního ruchu a restauračních služeb.

Podle komory je také varovným trendem, že skoro třetina členů musela zpozdit některé své platby. Restaurace dokonce ve 40 procentech. To může mít negativní dopad na dodavatelsko-odběratelské řetězce, které jsou na gastronomii úzce navázané.

Cestovní ruch se po omezení letů, zákazem vstupu do některých států a také minimálnímu cestování dostal do vážné krize. Skoro 40 procent firem v oboru si muselo vzít další úvěr a každá pátá společnost musela přistoupit ke snížení mezd. Napříč všemi odvětvími se také masivně omezují a snižují benefity. Ty byly jedním z největších lákadel pro přetahování zaměstnanců v době, kdy ekonomika rostla a nebyla nouze o různé příspěvky a výhody.

Podle průzkumu komory také muselo 7 procent firem propouštět. Z toho skoro pětina v restauračních službách a 14 procent v cestovním ruchu. Ve zpracovatelském průmyslu se pak podávání výpovědí týkalo na 9 procent podniků.

Vyhlídky firem však nejsou o nic lepší než jak ukazoval průzkum Klubu českého podnikání. Analýza Hospodářské komory totiž uvádí, že propouštění v horizontu června zvažuje 26 procent firem a v restauračních službách a cestovním ruchu dokonce 40 procent.

Opačná situace panuje ve stavebnictví, kde je naopak poptávka. Nabírat hodlá 12 procent firem a čtvrtina z celého počtu oslovených podniků neplánuje propouštět vůbec.

 

Související články