Spor o udělování občanství. Ombudsmanka si stěžuje na postup ministerstva

Udělování občanství

Spor o udělování občanství. Ombudsmanka si stěžuje na postup ministerstvaNOVÉ
Ilustrační foto Foto:

Shutterstock

1
Domov

Echo24

Ministerstvo vnitra brání přístupu k podkladům svých rozhodnutí o žádostech o udělení státního občanství. Tvrdí to veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která si na postup ministerstva oficiálně stěžovala vládě. Vnitro na svou obranu uvádí, že pokud by ombudsmance informace poskytlo, tak by tím obcházela zákon o Veřejném ochránci práv.

Ombudsmance Anně Šabatové vadí zejména to, že ministerstvo neumožňuje úřadu plný přístup k podkladům o žádostech o udělení státního občanství. „Zákon o veřejném ochránci práv opravňuje ombudsmana provádět šetření postupu úřadů při výkonu státní správy, tedy i Ministerstva vnitra, které jako správní orgán rozhoduje o žádostech o udělení státního občanství. Ombudsman má proto právo seznámit se se všemi podklady, na základě kterých ministerstvo rozhodovalo,“ uvedla obmudsmanka.

Veřejná ochránkyně práv tak prý nemůže zhodnotit, z jak relevantních informací ministerstvo vycházelo a s čím pracovalo. Nemůže také posoudit, k jakým informacím resort vnitra přikládal větší váhu a jak své rozhodnutí zdůvodnil.

Podle Šabatové ministerstvo dlouhodobě odmítá přístup k podkladům. Ministerstvo namítá, že v podkladech jsou i utajované informace, ke kterým by neměla mít ombudsmanka přístup. „Pokud bychom jí umožnili seznamovat se a jakkoliv přezkoumávat  stanoviska zpravodajských služeb či policie, jednalo by se dle názoru Ministerstva vnitra o zřejmé obcházení zákona o Veřejném ochránci práv. Ombudsmanka by tak nepochybně přímo vztáhla svou působnost na zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení,“ uvedla mluvčí ministerstva Klára Pěknicová.

Podle ombudsmanky je však rozhodování netransparentní. „Jestliže ministerstvo zamítne komukoliv žádost o udělení státního občanství, jako důvod uvede „bezpečnost státu“ a odvolá se na utajované skutečnosti, není žádným způsobem možné takové rozhodnutí zpochybnit, neleze ani ověřit, jestli vůbec existuje stanovisko, které by se týkalo bezpečnosti,“ uvedla ombudsmanka.

Ministr vnitra Jan Hamáček však nehodlá na postupu vůči ombudsmance nic měnit. Mluvčí resortu uvádí, že od roku 2014 do roku 2018 obdrželo vnitro přes 18 tisíc žádostí o udělení státního občanství. K zamítnutí došlo ve 170 případech. „Část těchto rozhodnutí, přibližně pětina případů, pak navíc byla zrušena ministrem vnitra v rámci řízení o rozkladu, kdy státobezpečnostní riziko již odpadlo,“ uvedla Pěknicová.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Ombudsmanka Šabatová obdržela od Francie Řád čestné legie

Změna pohlaví i bez operace? Šabatová je pro, ve hře jsou i změny u dětí