Místo připomínek jen korektura. Havlíček kárá finance za češtinu, daňový řád neřeší

Novela daňového řádu

Místo připomínek jen korektura. Havlíček kárá finance za češtinu, daňový řád neřešíNové
Domov

Karolína Vaverková

Nečekaně stručně se vypořádalo ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Karla Havlíčka (za ANO) s připomínkováním novely daňového řádu. Novela, kterou připravilo ministerstvo financí, přináší zásadní změny. Ruší toleranční dobu pro nezaplacení daně a přináší reformu sankčního systému. Když ji v červnu připomínkoval Havlíčkův resort, neuplatnil žádnou zásadní připomínku a ve třech odstavcích pouze kritizoval jazykovou úroveň důvodové zprávy.

Ministerstvo vysvětluje stručnost svých připomínek k daňové novele tím, že se návrhem zákona zabývalo z pohledu účetnictví a neshledalo nic, co by bylo v rozporu s platnými předpisy. „Podle ministerstva financí se reforma pozitivně projeví na straně daňových subjektů ve výši cca 472 milionů korun, což je změna, která prospěje podnikatelskému prostředí, kterým se zabývá ministerstvo průmyslu a obchodu,“ uvedla za resort průmyslu Štěpánka Filipová.

Oproti tomu daňový poradce a zakládající člen Unie daňových poplatníků David Hubal se stručnosti připomínek ministerstva průmyslu k zásadní novele daňového řádu diví.

„Vyjádření MPO se věnuje pouze chybám v interpunkci textu. K podstatným změnám v daňovém řádu se vůbec nevyjadřuje, a na ochranu zájmu daňových subjektů tak v podstatě zcela rezignuje. Zcela bez povšimnutí MPO ponechává reformu sankčního systému podle daňového řádu, která významně ztěžuje přístup daňových subjektů k paušalizované náhradě škody za nezákonná jednání ze strany finanční správy,“ uvedl David Hubal pro Echo24.

„Za zcela udivující je pak netečnost MPO k faktickému prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů, kterou zavádí předmětná novela. Za velmi komplikující život daňových poplatníků lze také označit striktní vyžadování formátů a struktury u daňových tvrzení, kdy nedodržení takového formátu a struktury, může mít za následek vyslovení neúčinnosti podání s patřičnými sankcemi,“ dodal Hubal.

Podívejte se, jak připomínkuje daňový řád Havlíčkovo ministerstvo:

Foto:

Připomínky MPO k návrhu ministerstva financí, kterým se mění daňový řád, jsou v podstatě jen jazykovou korekturou

 

Další daňoví odborníci vítají u novely daňového řádu především změnu ohledně nadměrných odpočtů u DPH a snížení úroků z prodlení. Naopak za problematické považují nově možnost zahájit daňovou kontrolu korespondenčně nebo zrušení pětidenní lhůty na podání daňového přiznání bez sankce.

Havlíčkova asociace vidí novelu jinak než ministerstvo

Oproti ministerstvu má například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP), jíž ministr Havlíček až donedávna předsedal, k novele řadu připomínek. AMSP například zásadně odmítá prodloužení lhůty k navrácení nadměrného odpočtu DPH o 15 dní a žádá zachovat toleranci prodlení platby daně. Asociace se vymezuje i vůči „nevyváženému tlaku na elektronizaci“.

Dále čtěte: Malá domů státu. Schillerová chce razantně snížit úrok, který zaplatí berňák za neoprávněnou exekuci