Účet bez hostinského

KOMENTÁŘ

Účet bez hostinského
Právě tato ofenzíva ukázala, jak důležité je mít k účtování hostinského. Foto: Shutterstock
1
Komentáře

Marian Kechlibar