Rektor AMU Hančil se rozhodl: Děkana FAMU neodvolá

Pokus o odvolání děkana

Rektor AMU Hančil se rozhodl: Děkana FAMU neodvoláNOVÉ
Sídlo FAMU, Palác Lažanských Foto:

Foto: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons 

Domov

Echo24

Rektor AMU Jan Hančil se rozhodl nevyhovět návrhu akademického senátu FAMU na odvolání děkana Zdeňka Holého. Své rozhodnutí zdůvodnil ve svém stanovisku nepřesnými a nepřesvědčivými argumenty, které akademický senát FAMU vznesl. Neshledal rovněž přestoupení děkanských pravomocí. Rektor Hančil přiznává, že uvnitř FAMU existují hluboké rozpory, stále však vidí možnost najít smír mezi rozhádanými stranami.

O návrhu na odvolání děkana Zdeňka Holého rozhodl akademický senát FAMU jednohlasně 30. května, jeden senátor z celkového počtu devíti byl omluven. Mezi důvody uvedl problémy manažerského typu, nerespektování demokratických mechanismů akademické samosprávy, překračování pravomocí či nedostatečné plnění programu. 

Rektor Hančil se již před podáním návrhu na odvolání děkana Holého zúčastnil jednání, která měla sblížit radikálně vyhrocená stanoviska obou stran. Ta proběhla několikrát za účasti předsedy akademického senátu AMU, zástupců akademického senátu FAMU a kolegia děkana FAMU. Skončila však neúspěchem a nepodařilo se smířit stanoviska obou stran. 

Rektor Hančil však doufá, že se společný dialog podaří zavést. „Věřím, že stále existuje prostor pro jednání, že nebyly využity všechny možnosti k vyřešení hlavních neuralgických bodů a k nastavení nového způsobu vzájemné komunikace akademických orgánů. Je třeba využít této krize jako příležitosti, dát si tu práci zkusit pochopit argumenty druhé strany a najít smír. Je nezbytné hledět do budoucna a ne se vracet do minulosti, neboť budoucí rozvoj FAMU je třeba stavět s ohledem na optimální řešení vycházející ze současné situace,“ uvedl v tiskové zprávě Hančil.

Rektor Jan Hančil dále uvádí, že obě strany sporu se dopustily v minulosti politováníhodných výroků. Ty podle něj radikalizují akademickou obec a jsou na překážku dialogu. „Jsem přesvědčen, že většině studentů i pedagogů na obou stranách jde primárně o fakultu a její rozvoj a jsou schopni překonat nedůvěru a osobní animosity ve prospěch celku. Toto rozhodnutí vytváří prostor pro jednání a vyzývá k nim, jakkoli mohou být složitá,“ dodal rektor Hančil.

Vnitřní problémy fakulty měly odezvu i mezi známými českými filmaři. Režisér Jan Hřebejk na svém webu  zveřejnil komentář, ve kterém popisuje stav fakulty. „Pokud FAMU nebudou opouštět absolventi, kteří jsou schopni obstát v kinematografické praxi, budou se na školu hlásit čím dál nepoužitelnější případy,“ napsal Hřebejk. Stejný názor zastává i režiséra ředitel karlovarského festivalu Jiří Bartoška „Z FAMU vyšly desítky režisérů, ale kde je vidíte? Ani v hlavní soutěži Cannes, ani v Berlíně nebo v Benátkách,“ uvedl Bartoška.

Režisér Jiří Strach s rozhodnutím senátorů členů akademického senátu nesouhlasí, napadl způsob jejich argumentace a návrh na odvolání děkana Holého označil za pokrytectví. „Snaha sesadit děkana Holého je hanebnou, bezcharakterní, průhledně mrzkou a lidsky odpudivou snahou o zbavení se nepohodlného šéfa, který by nám měnil, reorganizoval, vracel k disciplíně, nutil k pravidlům,“ napsal režisér Strach na svém facebookovém profilu.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také:

Spory na FAMU: Řemeslníci proti umělcům?

FAMU ve varu. Hřebejk, Bartoška, Strach a Sláma se přou o slavnou školu